Main Menu
User Menu

4. ženijní brigáda [1945-1947]

4th Engineer Brigade

     
Název:
Name:
4. ženijní brigáda
Originální název:
Original Name:
4. ženijní brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Ženijní pluk 4
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.06.1945-01.10.1947 Velitelství ženijního vojska 4. oblasti
Dislokace:
Deployed:
12.06.1945-12.06.1946 Komárno, kasárny /
12.06.1946-01.10.1947 Bratislava, ? /

Velitel:
Commander:
12.06.1945-01.10.1947, (0)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
12.06.1945-01.10.1947, (0)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1945-01.10.1947 Parková rota 4
01.07.1945-01.10.1947 Ženijní prapor I/4
01.07.1945-01.10.1947 Ženijní prapor II/4
01.07.1945-01.10.1947 Ženijní prapor III/4
01.07.1945-01.10.1947 Ženijní průzkumná rota 4
01.07.1945-01.10.1947 Ženijní spojovací rota 4
07.08.1945-01.10.1945 Speciální prapor 4
01.09.1945-01.10.1947 Náhradní prapor 4
07.09.1945-07.09.1947 Ženijní prapor V/4 /mostový/
08.09.1945-01.10.1947 Ženijní prapor VI/4 /strojový/
01.10.1945-01.10.1947 Ženijní prapor IV/4 /řiční/

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1947 VÚ 2245 Bratislava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (4. ženijní brigáda)
URL : https://www.valka.cz/4-zenijni-brigada-1945-1947-t52573#197476Verze : 4
MOD