Main Menu
User Menu

103. sklad chemického materiálu [1990-1992]

103rd Chemical Material Depot

     
Název:
Name:
103. sklad chemického materiálu
Originální název:
Original Name:
103. sklad chemického materiálu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1990
Předchůdce:
Predecessor:
103. prapor chemické ochrany
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1990-01.12.1991 1. armáda
01.12.1991-01.01.1992 Západní vojenský okruh
01.01.1992-31.10.1992 Vojenské velitelství Západ
Dislokace:
Deployed:
31.10.1990-31.10.1992 Lešany, Dělostřelecké kasárny
Velitel:
Commander:
31.10.1990-31.10.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

31.10.1990-31.10.1992
Poznámka:
Note:
31.10.1990-31.10.1992 VÚ Lešany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (103. sklad chemického materiálu )
URL : https://www.valka.cz/103-sklad-chemickeho-materialu-1990-1992-t52551#408540Verze : 0
MOD