Main Menu
User Menu

105. prapor chemické ochrany [1958-1962]

105th Chemical Protection Battalion

     
Název:
Name:
105. prapor chemické ochrany
Originální název:
Original Name:
105. prapor chemické ochrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.07.1958
Předchůdce:
Predecessor:
105. ohňometný prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1962
Nástupce:
Successor:
105. pluk chemické ochrany
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.07.1958-01.10.1960 1. brigáda chemické ochrany
01.10.1960-01.09.1962 Velitelství chemického vojska
Dislokace:
Deployed:
15.07.1958-01.09.1962 Liberec, ?

Velitel:
Commander:
01.10.1958-01.09.1962
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1958-01.09.1962
Poznámka:
Note:
01.10.1958-01.09.1962 VÚ Liberec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (105. prapor chemické ochrany)
URL : https://www.valka.cz/105-prapor-chemicke-ochrany-1958-1962-t52542#408526Verze : 1
MOD