Main Menu
User Menu

Střední velitelství Spojených států [1983- ]

United States Central Command / USCENTCOM, CENTCOM

     
Název:
Name:
Střední velitelství
Originální název:
Original Name:
Central Command
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1983
Předchůdce:
Predecessor:
Spojené úkolové uskupení rychlého nasazení
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1983-DD.MM.RRRR Ministerstvo obrany
Dislokace:
Deployed:
01.01.1983-DD.MM.RRRR Tampa, MacDill Air Force Base

Velitel:
Commander:
01.01.1983-27.11.1985 Kingston, Robert (General)
27.11.1985-23.11.1988 Crist, George B. (General)
23.11.1988-08.08.1991 Schwarzkopf, Norman (General)
08.08.1991-05.08.1994 Hoar, Joseph P. (General)
05.08.1994-13.08.1997 Peay, Binford J. H. (General)
13.08.1997-06.07.2000 Zinni, Anthony (General)
06.07.2000-07.07.2003 Franks, Tommy (General)
07.07.2003-16.03.2007 Abizaid, John (General)
16.03.2007-28.03.2008 Fallon, William J. (Admiral)
28.03.2008-31.10.2008 Dempsey, Martin E. (Lieutenant General)
31.10.2008-30.06.2010 Petraeus, David H. (General)
30.06.2010-11.08.2010 Allen, John R. (Lieutenant General)
11.08.2010-22.03.2013 Mattis, James (General)
22.03.2013-30.03.2016 Austin, Lloyd (General)
30.03.2016-DD.MM.RRRR Votel, Joseph L. (General)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1983-DD.MM.RRRR Střední velitelství námořních sil Spojených států
16.06.2006-DD.MM.RRRR Střední velitelství Armády Spojených států
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kombinované spojené úkolové uskupení - Operace Bytostné odhodlání

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Joint Meritorious Unit Award
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.centcom.mil/
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Stredni-velitelstvi-Spojenych-statu-1983-t52526#540659Verze : 4
MOD
United States Central Command - US CENTCOM
Střední velitelství ozbrojených sil USA


Jde o jedno ze jednotných velitelství ozbrojených sil USA. Má regionální působnost. Oblastí jeho působnosti je Severovýchodní Afrika, Blízký východ a Střední Asie.

Velitelství vzniklo 1. ledna 1983.

Základna: Tampa, MacDill AFB
Podřízená velitelství jednotlivých druhů vojsk ozbrojených služeb USA
:

Název velitelství
Zkratka
České znění
US Army Forces Central Command
ARCENT
Střední velitelství armády
US Central Command Air Forces
CENTAF
Střední velitelství letectva
US Marine Forces Central Command
MARCENT
Střední velitelství námořní pěchoty
US Naval Forces Central Command
NAVCENT
Střední velitelství námořnictva
US Special Operations Command Central
SOCCENT
Střední velitelství zvláštních operací


Podřízená velitelství pro vedení jednotlivých v současné době probíhajících bojových operací:

Multinational Force Iraq
Combined Forces Command Afghanistan
Combined Joint Task Force Horn of Africa
Joint Task Force Lebanon
Velitelé:

01.01.1983-27.11.1985 - Lt. Gen. Robert C. Kingston
27.11.1985-23.11.1988 - Gen. George B. Crist
23.11.1988-09.08.1991 - Gen. H. Norman Schwarzkopf
09.08.1991-05.08.1994 - Gen. Joseph P. Hoar
05.08.1994-13.08.1997 - Gen. J.H. Binford Peay III
13.08.1997-06.07.2000 - Gen. Anthony Zinni
06.07.2000-07.07.2003 - Gen. Tommy Franks
07.07.2003-xx.xx.xxx - Gen. John Abizaid
URL : https://www.valka.cz/Stredni-velitelstvi-Spojenych-statu-1983-t52526#197331Verze : 0
MOD
Centrálne veliteľstvo ozbrojených síl USA


Počas veľkej časti studenej vojny bol Blízky východ pre Spojené štáty relatívne stabilnou oblasťou. Hlavným záujmom USA v oblasti bolo zabezpečiť ničím nerušený a stabilný tok ropy z oblasti. Ochladenie vzťahov s Iránom a Sovietska invázia do Afganistanu v roku 1979 ale spôsobili že aj oblasť Blízkeho a Stredného východu sa stala pre USA možným krízovým bodom.


Aby mohli byť dodržané spojenecké záväzky Izraelu a spriateleným arabským štátom v oblasti bola ku dňu 1.3.1980 vytvorená Bojová zostava síl rýchleho nasadenia (Rapid Deployment Joint Task Force - RDJTF) s celosvetovou pôsobnosťou.
Nová organizácia nahradila veliteľstvo pohotovostných síl USA (United States Readiness Command - USREDCOM) ktoré bolo vytvorené v roku 1972 a prevzalo od United States Strike Command zodpovednosť za Blízky východ, Južnú Áziu a časť Afriky.


Ale situácia na Blízkom východe a v Severnej afrike začiatkom 80-tych rokov vyvolala potrebu spoločného veliteľstva zodpovedného za ochranu amerických záujmov v oblasti Stredného východu a Severnej Afriky.
S týmto účelom bolo vytvorené 1. januára 1983 Centrálne veliteľstvo ozbrojených síl USA (USCENTCOM).


CENTCOM bolo zodpovedné za bojovú činnosť v operácii "Desert Shield" (Púštny štít - výstavba koaličných vojsk na Strednom Východe po vpáde Iraku do Kuvajtu v auguste 1990) a operáciu "Desert Storm" (Púštna búrka) - bojové operácie proti Iraku zamerané na vytlačenie Irackých vojsk z Kuvajtu v roku 1991.
Následne veliteľstvo zabezpečovalo dodržiavanie bezletovej zóny nad južným Irakom, bombardovanie Irackých cieľov počas operácie "Desert Fox" (Púštna líška) v decembri 1998.


Veliteľstvo CENTCOMu je na leteckej základni MacDill na Floride, spolu s 9. leteckou armádou.
URL : https://www.valka.cz/Stredni-velitelstvi-Spojenych-statu-1983-t52526#201223Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/Stredni-velitelstvi-Spojenych-statu-1983-t52526#590774Verze : 0
MOD