Main Menu
User Menu

Výcvikový prapor zvláštních bojových prostředků [1946-1949]

Special Combat Equipment Training Battalion

     
Název:
Name:
Výcvikový prapor zvláštních bojových prostředků
Originální název:
Original Name:
Výcvikový prapor zvláštních bojových prostředků
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Prapor zvláštních bojových prostředků 103
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1946-01.10.1949 Velitelství zvláštních bojových prostředků
Dislokace:
Deployed:
01.10.1946-01.10.1949 Olomouc, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1946-30.11.1948 Frybort, Josef (Major)
30.11.1948-01.10.1949 Jurník, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1946-01.10.1949
Poznámka:
Note:
01.10.1946-01.10.1949 VÚ 2276 Olomouc
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Výcvikový prapor zvláštních bojových prostředků),
URL : https://www.valka.cz/Vycvikovy-prapor-zvlastnich-bojovych-prostredku-1946-1949-t52519#420503Verze : 0
MOD
Diskuse
Byl zřízen výnosem MNO čj. 6599 taj. hl. št. 1. odd. z 26/2/1946 dnem 1/10/1946 při učilišti ZBP v Olomouci. Měl navazovat na tradici dělostřeleckého pluku 401. Prapor byl předurčen pro plnění úkolů asanace terénu, výzbroje a výstroje. V případě nevyužití jednotek pro asanaci terénu mohly být využity k plnění úkolů při zadýmování.
Z hlediska přípravy záloh a mobilizačního úkolu se počítalo s tím, že prapor během 4 let vycvičí zálohy pro postavení dalšího praporu ZBP a pro divizní a plukovní chemické jednotky ZBP.
Velitelem praporu byl výnosem čj. 3127 taj. hl. št. vel. ZBP z 10/7/1946 ustanoven mjr. pěch. Josef Frybort.
Prapor byl přímo podřízen velitelství ZBP u hlavního štábu.
Výnosem čj. 10994 dův. hl. št. vel. ZBP z 26/11/1948 byl pověřen vykonáváním funkce velitele výcvikového praporu ZBP dnem 30/11/1948 pplk. pěch. František Jurník.
Výnosem čj. 10994 taj. hl. stáb. vel. ZBP z 30/3/1949 byl výcvikový prapor ZBP přejmenován na "prapor ZBP 1".
Podle výnosu MNO hl. št. čj. 66959 taj. z 12/12/1949 (vel. ZBP čj. 11718 z 24/12/1949) byl prapor ZBP 1 přečíslován na prapor ZBP 103.


ZBP - zvláštní bojové prostředky


Prameny:
Doplním večer
URL : https://www.valka.cz/Vycvikovy-prapor-zvlastnich-bojovych-prostredku-1946-1949-t52519#197377Verze : 0