Main Menu
User Menu

2. spojovací brigáda [1992-1992]

2nd Signal Brigade

     
Název:
Name:
2. spojovací brigáda
Originální název:
Original Name:
2. spojovací brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1992
Předchůdce:
Predecessor:
52. spojovací brigáda dálkových spojů
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
2. spojovací brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1992-31.12.1992 Spojovací oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.04.1992-31.12.1992 Lipník nad Bečvou, ? /
Velitel:
Commander:
01.04.1992-31.12.1992 Hrabal, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.04.1992-31.12.1992 Rádiový prapor
01.04.1992-31.12.1992 Provozní prapor
01.04.1992-31.12.1992 Prapor dálkových spojů
01.04.1992-31.12.1992 Výcvikový prapor
01.04.1992-31.12.1992 Rota oprav techniky
01.04.1992-31.12.1992 Rota zabezpečení
Čestný název:
Honorary Name:
01.04.1992-31.12.1992
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.04.1992-31.12.1992 VÚ 6165 Lipník nad Bečvou
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00000 (2. spojovací brigáda)
URL : https://www.valka.cz/2-spojovaci-brigada-1992-1992-t52513#409930Verze : 0
MOD
2. spojovací brigádaVznik: 1. 4. 1992 reorganizací 52. spojovací brigáda dálkových spojů


Krycí číslo: VÚ 6165


Dislokace: Lipník nad Bečvou


Nadřízený stupeň:
Vojenské velitelství Střed


Velitelé:
pplk. Ing. František Hrabal (1992 - 1993)


Podřízené jednotky:
Velitelství a štáb
Rádiový prapor
- rádiová rota
- radiodálnopisná rota
- četa TTZ
Provozní prapor
- spojovací rota
- Rota utajeného spojení
- Četa TTZ
Prapor dálkových spojů
- radioreléová rota
- kabelová rota
Výcvikový prapor
- 1. výcviková rota
- 2. výcviková rota
Rota oprav techniky
Rota zabezpečení


Zrušení: 31. 12. 1992 převedena do složení AČR (2. spojovací brigáda)


Zdroj:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/2-spojovaci-brigada-1992-1992-t52513#197315Verze : 0
MOD