Main Menu
User Menu

2. letecký školní pluk [1954-1992]

2nd Air School Regiment

     
Název:
Name:
2. letecký školní pluk
Originální název:
Original Name:
2. letecký školní pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1954
Předchůdce:
Predecessor:
4. letecký školní pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1992
Nástupce:
Successor:
5. letecký školní pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1954-01.08.1963 Letecké učiliště
01.08.1963-01.09.1973 Vyšší letecké učiliště
01.09.1973-28.08.1991 Vysoká vojenská letecká škola
28.08.1991-31.10.1992 Školící a výcvikové strědisko letectva
Dislokace:
Deployed:
01.10.1954-DD.MM.1955 Prostějov, letiště /
DD.MM.1955-11.11.1957 Čáslav, letiště /
11.11.1957-01.08.1959 Hradec Králové, letiště /
01.08.1959-31.10.1992 Košice, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-01.01.1955 Rotrekl, Jan (major)
01.01.1955-07.12.1956 Mikeska, Steva (major)
07.12.1956-DD.MM.1969 Martinský, Ján (podplukovník)
DD.MM.1969-DD.MM.1977 Racko, Emil (podplukovník)
DD.MM.1977-DD.MM.1985 Cap, Michal (podplukovník)
25.10.1985-DD.08.1986 Pivarči, Jozef (major)
DD.MM.1986-DD.MM.1990 Šmejkal, Emil (podplukovník)
DD.MM.1990-DD.MM.1992 Mihalus, Igor (podplukovník)
DD.MM.1992-31.12.1992 Mihál, Milan (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1958-01.08.1959 12. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.08.1959-01.09.1963 4. prapor pozemního zabezpečení navigace
15.10.1968-01.09.1975 Letka vlečných terčů

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.10.1954-DD.MM.1955 VÚ 9957 Prostějov
DD.MM.1955-11.11.1957 VÚ 9957 Čáslav
11.11.1957-DD.MM.1959 VÚ 9957 Hradec Králové
DD.MM.1959-31.10.1992 VÚ 9957 Košice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (2. letecký školní pluk),
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-skolni-pluk-1954-1992-t52100#423929Verze : 2
MOD
2. letecký školní pluk (2. lšp)


Pořízené jednotky:
1. školní letka 01.11.1954-
Velitel letky:
01.11.1954-DD.MM.RRRR Bohdanecký, Karel (nadporučík)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rejzek, Josef (nadporučík)

2. školní letka 01.11.1954-
Velitel letky:
01.11.1954-DD.MM.RRRR Kotek, ? (nadporučík)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Paur, Václav(nadporučík)


3. školní letka 01.11.1954-
Velitel letky:
01.11.1954-DD.MM.RRRR Rejzek, Josef (nadporučík)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kotek, ? (kapitán)


4. školní letka 01.11.1954-
Velitel letky:
01.11.1954-DD.MM.RRRR Paur, Václav(nadporučík)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lichnovský,Rudolf(kapitán)


Letecká technika:
S-199
CS-199
B-33
CB-33
C-2
C-11
S-102 / MiG-15
CS-102 / MiG-15UTI
S-103 / MiG-15bis
L-29
L-39Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN : 1802-1514
Osmadvacítka, Ing. Jan Dúbravčík, Svět křídel 2007, ISBN 80-86808-40-8
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-skolni-pluk-1954-1992-t52100#196719Verze : 1
Zabezpečovací jednotky:


Letiště:
A) Prostějov
25. letištní prapor (01.11.1954 - 01.11.1955)
32. radiotechnická četa LZS III. třídy (01.11.1954 - 01.11.1955)


B) Čáslav, Hradec Králové
24. letištní prapor (01.11.1955 - 10.1959)
7. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (01.11.1955 - 1956)
12. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (1956 - 30.09.1957)
12. rota pozemního zabezpečení navigace (01.10.1957-30.09.1958)
12. prapor pozemního zabezpečení navigace (01.10.1958-10.1959)


C) Košice
20. letištní prapor (10.1959-31.12.1992)
4. prapor pozemního zabezpečení navigace (10.1959-31.08.1963)
4. prapor radiotechnického zabezpečení (01.09.1963-31.12.1992)


Zdroj: www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-skolni-pluk-1954-1992-t52100#339899Verze : 0
Letouny, které prošly službou u 2.lšp


Aero L-29


Číslo letounu Datum převzetí Převzat od Datum odevzdání Předán Poznámka
0201 - - 11.04.1967 zničen při katastrofě Při provádění nepovolené ukázky vysoké pilotáže v malé výšce v prostoru obce Zamutov letoun zachytil křídlem o zem a zřítil se.Pilot, čet.posl.Karel Duchna, zahynul aniž se pokusil o katapultáž
3239 - - 06.08.1969 zničen při havárii V průběhu klesání letounu z výšky 10000 metrů před zařazením do okruhu letiště ve výšce 1500 metrů došlo k poruše motoru při níž otáčky motoru přestaly reagovat na výchylku POM načež následovalo vysazení motoru.Pilot, svob.Petr Těšitel, se z letounu nezraněn natapultoval.
Neřízený letoun dopadl do prostoru obce Ďurkov kde jeho vrak zapálil dům č.p.238, který i s letounem zcela shořel.Příčina nehody tak zůstala neznámá
3406 - - 30.05.1985 zničen při katastrofě Letoun v průběhu letu vlétnul do nízké oblačnosti a v ní narazil do horského masivu.Posádka, por. Petr Pavelka a rtm. Petr Hanusa, zahynula aniž se pokusila o katapultáž
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-skolni-pluk-1954-1992-t52100#344236Verze : 0
Letouny, které prošly službou u Vysoké vojenské letecké školy "Slovenského národního povstání"


Aero L-29


Číslo letounu Datum převzetí Převzat od Datum odevzdání Předán Poznámka
0807 - - 07.05.1976 - Zničen při havárii v důsledku ulomení jedné z lopatek kompresoru motoru.Letoun dopadl přibližně 1km od prahu vzletové a přistávací dráhy na letišti Piešťany.Posádka, pilot, zahraniční posluchač 3.ročníku VVLŠ SNP a instruktor Kment opustili letoun katapultáží.
1328 - - -pravděpodobně 9.stíhacímu leteckému pluku v roce 1975 účasten na formaci pěticípé hvězdy předvedené nad Letnou
1901 - - -- v současnosti létá jako soukromý s imatrikulací OM-JET u občanského sdružení Air Prestige
3238 - z výroby -20.stíhací bombardovací letecký plukv současnosti létá jako soukromý s imatrikulací OK-ATS
3240 - - ---
3410 - - DD.MM.1978zrušen u útvaru-
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-skolni-pluk-1954-1992-t52100#338911Verze : 0

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/460129
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-skolni-pluk-1954-1992-t52100#460130Verze : 0
MOD
Zdroj: Letectví a kosmonautika, roč. 1992, č. 26

2. letecký školní pluk [1954-1992] - 2. školní letka

2. školní letka
2. letecký školní pluk [1954-1992] - 3. školní letka

3. školní letka
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-skolni-pluk-1954-1992-t52100#512058Verze : 0
MOD


L-39C 0104


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/600722
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-skolni-pluk-1954-1992-t52100#600723Verze : 0
MOD


L-39C 0104


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/600722
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-skolni-pluk-1954-1992-t52100#600724Verze : 0
MOD