Main Menu
User Menu

Pluk polních houfnic č. 7 (1872-1918)

7th Field Howitzer Regiment / Feldhaubitzregiment Nr. 7

     
Název:
Name:
Pluk polních houfnic č. 7
Originální název:
Original Name:
Feldhaubitzregiment Nr. 7
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1872
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 7. brigáda polního dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Wien

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Žagar, Dominik (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Feldhaubitzregiment Leopold Prinz von Bayern Nr.7 
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-houfnic-c-7-1872-1918-t51362#429274Verze : 0
MOD
Poľný húfnicový pluk č. 7 (FHR 7)


Feldhaubitzregiment Leopold Prinz von Bayern Nr.7
(vytvorený v roku 1872)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Dominik Žagar
veliteľstvo pluku, I. a II. oddiel: Wien (v súčasnosti Wien v Rakúsku)
nadriadené útvary: 7. poľná delostrelecká brigáda (VII. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 43% Maďari, 25% Sedmohradskí Nemci, 24% Rumuni, 8% ostatní
doplňovací obvod: 7.Korpskommando (na území súčasného Maďarska, Rumunska a Srbska)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
I. FHR 7 v zostave 17. poľnej delostreleckej brigády 17. pešej divízie (VII. armádny zbor) – oddiel vyslaný do Vojvodiny proti Srbsku a následne presunutý na front v Haliči proti Rusku
II. FHR 7 v zostave 34. poľnej delostreleckej brigády 34. pešej divízie (VII. armádny zbor) – oddiel vyslaný do Vojvodiny proti Srbsku a následne presunutý na front v Haliči proti Ruskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-houfnic-c-7-1872-1918-t51362#195786Verze : 0