Main Menu
User Menu

Pluk polních kanónů č. 21 [1908-1918]

21st Field Cannon Regiment / Feldkanonenregiment Nr. 21

     
Název:
Name:
Pluk polních kanónů č. 21
Originální název:
Original Name:
Feldkanonenregiment Nr. 21
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.04.1908
Předchůdce:
Predecessor:
Divizní dělostřelecký pluk č. 21
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 7. brigáda polního dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914  Bela Crkva

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Unschuld, Alfred (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. division
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mlorenz.at/
vojenské schematismy
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-21-1908-1918-t51333#426026Verze : 0
MOD
Poľný kanónový pluk č. 21 (FKR 21)


Feldkanonenregiment Nr.21
(vytvorený v roku 1892)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Alfred Unschuld
veliteľstvo pluku a II. oddiel: Lugos (v súčasnosti Lugoj v Rumunsku
I. oddiel : Fehértemplom (v súčasnosti Bela Crkva v Srbsku)
nadriadené útvary: 7. poľná delostrelecká brigáda (VII. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 44% Rumuni, 26% Maďari, 25% Sedmohradskí Nemci, 5% ostatní
doplňovací obvod: 7.Korpskommando (na území súčasného Maďarska, Rumunska a Srbska)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
FKR 21 v zostave 34. poľnej delostreleckej brigády 34. pešej divízie (VII. armádny zbor) – pluk vyslaný do Vojvodiny proti Srbsku a následne presunutý na front v Haliči proti Ruskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-21-1908-1918-t51333#195752Verze : 0
Feldkanonenregiment Nr.21
21. poľný kanónový pluk


Sformovaný dňa 1. januára 1892 ako samostatný 32. delostrelecký oddiel (Batteriedivision Nr. 32) z niekdajšieho 7. pluku zborového delostrelectva (Korpsartillerieregiment Nr. 7). Od 1. januára 1894 zmenený na 21. divízny delostrelecký pluk (Divisionsartillerieregiment Nr. 21), od 6. apríla 1908 21. poľný kanónový pluk (Feldkanonenregiment Nr. 21).


zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-21-1908-1918-t51333#240668Verze : 0