Main Menu
User Menu

Pluk polních kanónů č. 19 [1908-1918]

19th Field Cannon Regiment / Feldkanonenregiment Nr. 19

     
Název:
Name:
Pluk polních kanónů č. 19
Originální název:
Original Name:
Feldkanonenregiment Nr. 19
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.04.1908
Předchůdce:
Predecessor:
Divizní dělostřelecký pluk č. 19
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 7. brigáda polního dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Oradea

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Logoschan , Nikolaus (Oberstleutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. division
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mlorenz.at/
vojenské schematismy
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-19-1908-1918-t51331#426006Verze : 0
MOD
Poľný kanónový pluk č. 19 (FKR 19)


Feldkanonenregiment Nr.19
(vytvorený v roku 1885)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberstleutnant Nikolaus Logoschan
veliteľstvo pluku, I. a II. oddiel: Nagy-Várad (v súčasnosti Oradea v Rumunsku)
nadriadené útvary: 7. poľná delostrelecká brigáda (VII. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 57% Maďari, 24% Rumuni, 19% ostatní
doplňovací obvod: 7.Korpskommando (na území súčasného Maďarska, Rumunska a Srbska)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
FKR 19 v zostave 17. poľnej delostreleckej brigády 17. pešej divízie (VII. armádny zbor) – pluk vyslaný do Vojvodiny proti Srbsku a následne presunutý na front v Haliči proti Ruskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-19-1908-1918-t51331#195750Verze : 0
Feldkanonenregiment Nr.19
19. poľný kanónový pluk


Sformovaný dňa 1. mája 1885 ako samostatný 13. delostrelecký oddiel (Batteriedivision Nr. 13) z niekdajšieho 13. pluku poľného delostrelectva (Feldartillerieregiment Nr. 13). Od 1. januára 1894 zmenený na 19. divízny delostrelecký pluk (Divisionsartillerieregiment Nr. 19), od 6. apríla 1908 19. poľný kanónový pluk (Feldkanonenregiment Nr. 19).


zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-19-1908-1918-t51331#240666Verze : 0
Vojáci Feldkanonenregimentu Nr.19 - první baterie, na fotografii z 21.5. 1916.


Zdroj: moje sbírka
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-19-1908-1918-t51331#320143Verze : 0