Main Menu
User Menu

Pluk polních kanónů č. 7 [1908-1918]

7th Field Cannon Regiment / Feldkanonenregiment Nr. 7

     
Název:
Name:
Pluk polních kanónů č. 7
Originální název:
Original Name:
Feldkanonenregiment Nr. 7
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.04.1908
Předchůdce:
Predecessor:
Divizní dělostřelecký pluk č. 7
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 3. brigáda polního dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Ljubljana

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Marjanović , Georg (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 I. division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. division
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mlorenz.at/
vojenské schematismy
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-7-1908-1918-t51319#425785Verze : 0
MOD
Poľný kanónový pluk č. 7 (FKR 7)


Feldkanonenregiment Nr.7
(vytvorený v roku 1885)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Georg Marjanović
veliteľstvo pluku, I. a II. oddiel: Laibach (v súčasnosti Ljubljana v Slovinsku)
nadriadené útvary: 3. poľná delostrelecká brigáda (III. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 64% Slovinci, 32% Rakúšania, 4% ostatní
doplňovací obvod: 3.Korpskommando (na území súčasného Rakúska, Slovinska a Chorvátska)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
FKR 7 v zostave 22. poľnej delostreleckej brigády 22. pešej divízie Landwehru (III. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Ruskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-7-1908-1918-t51319#195737Verze : 0
Feldkanonenregiment Nr.7
7. poľný kanónový pluk


Sformovaný dňa 1. mája 1885 ako samostatný 5. delostrelecký oddiel (Batteriedivision Nr. 5) z niekdajšieho 6. pluku poľného delostrelectva (Feldartillerieregiment Nr. 6). Od 1. januára 1894 zmenený na 7. divízny delostrelecký pluk (Divisionsartillerieregiment Nr. 7), od 6. apríla 1908 7. poľný kanónový pluk (Feldkanonenregiment Nr. 7).


zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Pluk-polnich-kanonu-c-7-1908-1918-t51319#240654Verze : 0