Main Menu
User Menu

3. letecký stavební prapor [1961-1992]

3rd Air Force Construction Battalion

     
Název:
Name:
3. letecký stavební prapor
Originální název:
Original Name:
3. letecký stavební prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
3. letecký stavební prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-30.04.1962 1. samostatný smíšený letecký sbor
01.05.1962-01.09.1969 Týl 10. letecké armády
01.09.1969-01.10.1991 Oddělení ubytovací a stavební služby
01.10.1991-31.12.1992 1. smíšený letecký sbor
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-DD.MM.1966 Milovice, letiště /
DD.MM.1966-DD.MM.1989 Plzeň, letiště /
DD.MM.1989-DD.MM.1991 Plzeň, letiště /
DD.MM.1989-31.12.1992 Dobřany, letiště /
Velitel:
Commander:
01.09.1961-DD.MM.1972 Macoun, Rudolf (Podplukovník)
DD.MM.1972-DD.MM.1983 Polák, Miroslav (Podplukovník)
DD.MM.1983-DD.MM.RRRR Muzikant, Miloslav ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
VÚ 5952
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
email p. Dalibor Pták (admin)
URL : https://www.valka.cz/3-letecky-stavebni-prapor-1961-1992-t51303#520245Verze : 2
MOD
3. letecký stavební prapor


Krycí číslo: VÚ 5952


Zřízení: 1.9.1961


Dislokace:
Milovice (1961 - 1966)
Plzeň Skvrňany (1966 - 1989)
Líně u Plzně (1989 - 1991)
Dobřany (1991 - 1992)


Nadřízené stupně:
Velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru (1961 - 1962)
Velitelství 10. letecké armády (1962 - 1991)
?
- Velitelství 3. letecké technické divize (1961 - 1974)


Zrušení: 31.12.1992 - předán do složení Armády České republiky (Zrušen 31.12.1994)


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN : 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/3-letecky-stavebni-prapor-1961-1992-t51303#195720Verze : 0
Byl zřízen 1.9.1961 s dislokací v Mladé. Byl v podřízení velitelství 1. ssmls/ 10. LA. Složení 3. lstpr bylo obdobné jako u 2. lstpr.
V červenci 1966 se prapor přesunul do Plzně, kde působil až do listopadu 1989, kdy se jeho novým sídlem stala posádka Líně. V říjnu 1991 došlo k další redislokaci útvaru, tentokrát do Dobřan.
Zde byl útvar dnem 31.12.1994 zrušen.


- Velitelé 3. lstpr :
kpt. Macoun Rudolf (1961 – 1972),
pplk. Ing. Polák Rudolf (1972 – 1983),
mjr. Ing. Muzikant Miloslav (1983 – ?).


Zdroj:
Evidenční karta útvaru
"Bez nich by nevzlétli" - Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/3-letecky-stavebni-prapor-1961-1992-t51303#297118Verze : 0