Main Menu
User Menu

2. letecký stavební prapor [1961-1992]

2nd Air Force Construction Battalion

     
Název:
Name:
2. letecký stavební prapor
Originální název:
Original Name:
2. letecký stavební prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.05.1962 1. samostatný smíšený letecký sbor
01.05.1962-01.09.1969 Týl 10. letecké armády
01.09.1969-01.10.1991 Oddělení ubytovací a stavební služby
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.06.1992 Bechyně, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1961-DD.MM.1969 Pisařík, Václav (Podplukovník)
DD.MM.1969-DD.MM.1970 Procházka, Josef (Podplukovník)
DD.MM.1970-DD.MM.1975 Čilik, František (Podplukovník)
DD.MM.1975-DD.MM.1981 Mimochodek, Jan (Podplukovník)
DD.MM.1981-DD.MM.1987 Pazourek, Vlastimil (Podplukovník)
DD.MM.1987-DD.MM.RRRR Lužný, Jaroslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
VÚ 7499
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-stavebni-prapor-1961-1992-t51302#500288Verze : 1
MOD
2. letecký stavební prapor Bechyně


Krycí číslo: VÚ 7499


Zřízení: 1.9.1961


Dislokace: Bechyně


Nadřízené stupně:
Velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru (1961 - 1962)
Velitelství 10. letecké armády (1962 - 1991)
?
- Velitelství 3. letecké technické divize (1961 - 1974)


Zrušení: 31.5.1992


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN : 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-stavebni-prapor-1961-1992-t51302#195718Verze : 0
Byl zřízen 1.9.1961 z podstaty 3. roty zrušeného 1.lstpr s dislokací v Bechyni a byl podřízen velitelství 1. samostatného smíšeného leteckého sboru (1. ssmls byl od května 1962 reorganizován a 10. LA). V době svého vzniku byl útvar tvořen dvěma leteckými ženijními stavebními rotami (strojní četa, automobilní četa, dvě stavební družstva, ženijní dílna a družstvo týlového zabezpečení), velitelskou četou a četou týlového zabezpečení.
Útvar po celou dobu své existence setrval v posádce Bechyně, ale jeho odloučené jednotky působily na různých letištích (např. Prostějov 1969, Náměšť nad Oslavou 1971 – 1972, Hradec Králové 1974 – 1976, Přerov 1976 – 1981, Příbram..).- Velitelé 2. lstpr :
pplk. Pisařík Václav (1961 – 1969),
pplk. Procházka Josef (1969 – 1970),
pplk. Čilik František (1970 – 1975),
pplk. Mimochodek Jan (1975 – 1981),
pplk. Pazourek Vlastimil (1981 – 1987), pplk. Lužný Jaroslav (1987 – ?).
K 31.5.1992 byl 2. lspr zrušen.


Zdroj:
Evidenční karta útvaru
"Bez nich by nevzlétli" - Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/2-letecky-stavebni-prapor-1961-1992-t51302#297117Verze : 0