Main Menu
User Menu

1. letecký stavební prapor [1950-1990]

1st Air Force Construction Battalion

     
Název:
Name:
1. letecký stavební prapor
Originální název:
Original Name:
1. letecký stavební prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.02.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1990
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.02.1950-15.08.1950 Velitelství letectva hlavního štábu
15.08.1950-01.10.1960 Letecký týl
01.10.1960-01.09.1960 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
01.09.1961-01.09.1969 Týl 7. armády protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.01.1976 Oddělení ubytovací a stavební služby
01.01.1976-01.10.1990 Letecký týl
Dislokace:
Deployed:
15.02.1950-DD.MM.1955 Vysoké Mýto, ? /
DD.MM.1955-DD.MM.1968 Olomouc, ? /
DD.MM.1968-DD.MM.1969 Lipník nad Bečvou, Dukelská kasárna /
DD.MM.1970-DD.MM.1979 Olomouc, ? /
DD.MM.1979-01.10.1990 Opatovice nad Labem, ? /
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kozelka, ? (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Macoun, ? (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rozinek, ? (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Trojan, ? (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vyroubal, Josef (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kotyza, Antonín (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
VÚ 6377
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/1-letecky-stavebni-prapor-1950-1990-t51301#500287Verze : 3
MOD
Byl ze všech leteckých stavebních praporů historicky nejstarší.
1. lstpr byl zřízen 15.02.1950 ve Vysokém Mýtě a podléhal Velitelství letectva.
V době svého vzniku se skládal:- ze tří leteckých stavebních rot, z toho dvou pro pozemní úpravu terénu a jedné pro výstavbu objektů. Podle probíhající výstavby jednotlivých letišť a potřeby jejich průběžné údržby byly odloučené jednotky praporu dislokovány v různých posádkách.


V roce 1951 se složení útvaru změnilo:
- dvě letecké stavební roty,
- strojní rota,
- automobilní rota
- a školní rota

V roce 1953 bylo složení praporu upraveno na:
- leteckou stavební rotu,
- strojní rotu,
- automobilní rotu
a praporní školu.


V r. 1954 byla automobilní rota reorganizována na dopravní rotu. V listopadu 1955 se útvar přestěhoval do posádky Olomouc. K 1.10.1960 došlo k předání útvaru do podřízenosti nově vytvořené 7. armády PVOS a letectva, která byla v září následujícího roku reorganizována na 7. armádu PVOS. V Olomouci útvar působil až do října 1968, kdy se vzhledem k rozmístění jednotek „VSTUPCŮ“ musel přestěhovat do Lipníku nad Bečvou.
V srpnu 1969 se vrátil do Olomouce. V září 1979 byl přemístěn do Opatovic nad Labem.

Velitelé 1. lstpr :
pplk. Kozelka ..,
pplk. Macoun ..,
pplk. Rozinek ..,
mjr. Trojan ..,
pplk. Vyroubal Josef
pplk. Ing. Kotyza Antonín


K 30.09.1990 byl zrušen.


Zdroj: www.vojenstvi.cz
Evidenční karta útvaru
"Bez nich by nevzlétli" - Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/1-letecky-stavebni-prapor-1950-1990-t51301#297116Verze : 2
V roku 1950 sa súčasťou práporu letecký pracovný oddiel z letiska Mokraď (vytvorený 1.9.1949) a bol premenovaný na 2. rotu 1. leteckého stavebného práporu.


Zdroj:
www.forum.csla.cz
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/1-letecky-stavebni-prapor-1950-1990-t51301#453843Verze : 0
MOD
Diskuse
Pár slov k útvaru 6377. V letech 1965-1966 byl útvar dislokován v Žižkových kasárnách. Koncem roku byl předislokován do Jiskrových kasáren.Pod vedením pplk Josefa Vyroubala ,skládal se prapor z PŠ řadové(od 1966 mjr Antonín Krejčí) Na PŠ probíhaly kurzy baterkářů, kyslíkařů a hlavně kuchařů. Tyto kurzy byly vůbec nejlepší, účastnici byli vyučení kuchaři z interhotelů, takže strava byla tomu odpovídající. PŠ ženijní zajišťovala kurzy pro obsluhy těžké stavební techniky. Součástí útvaru bylo i dvoubazenové koupaliště, dva kluby, jeden důstojnický, druhý pro mužstvo.Rekreační středisko v Petříkově bylo také hojně využíváno.Myslím, že kdo u tohoto útvaru v letech 1965-67 sloužil, nemohl si na nic stěžovat. Já osobně tedy ne. Absolvent PŠ řadové.
URL : https://www.valka.cz/1-letecky-stavebni-prapor-1950-1990-t51301#349742Verze : 0