Main Menu
User Menu
Reklama
Obrnený vlak "Bernolák" bol prvým obrneným vlakom vytvoreným na Slovensku počas 2. svetovej vojny. Jeho vznik siaha do septembra roku 1938, keď sa v rámci jesennej mobilizácie presunulo na slovensko päť improvizovaných obrnených vlakov. Po demobilizácii začiatkom roka 1939 sa do Čiech vrátili len štyri súpravy (mierová posádka Milovice), piata zostala pre poruchu v brzdovom systéme v oprave na Slovensku. Improvizovaný obrnený vlak bol postavený počas májovej mobilizácie v roku 1938 podľa inštrukcií pre stavbu improvizovaých pancierových vlakov vydaných zbrojným odborom MNO v roku 1937. Neúplná súprava mala dva bojové vozne, jeden predbehový vozeň a núdzovo opancierovanú posunovaciu lokomotívu s tendrom radu 310.

V marci 1939, počas konfliktu s Maďarskom bola súprava zaktivizovaná Slovenskou armádou a nasadená v priestore Michaloviec. Pred nasadením bola súprava posilnená guľometným vozňom so štyrmi guľometmi Schwarzlose vz. 24, postaveným vo Zvolene podľa návrhu Ing. Huga Weinbergera - Velana (neskôr navrhoval aj pancierové vlaky použité počas SNP). Súprava bola skompletizovaná v železničnom depe vo Vrútkach, odkiaľ sa cez Poprad (doplnená munícia a sanitné vybavenie) presunula na trate Michalovce - Sobrance a Michalovce - Trebišov ako záloha. Súprava do bojov nezasiahla.

Po ukončení bojov bola súprava odstavená v Spišskej Novej Vsi a lokomotíva s guľometným vozňom bola odoslaná do opravy do Zvolena. Oprava, pri ktorej boli zosilnené pružnice podvozku vozňa trvala do leta 1939 a v auguste sa lokomotíva s vozňom pripojila k zvyšku súpravy v Spišskej Novej Vsi.

Po vypuknutí vojny s Poľskom v septembri 1939 sa súprava, ešte bez výzbroje presunula do Popradu, kde bola zaradená ako záloha armádneho velenia. Vlak bol súčasťou pluku útočnej vozby v Martine, odkiaľ pochádzala aj posádka a výzbroj.

Podľa názvu armádneho zoskupenia dostal vlak pomenovanie "Bernolák" a krycí názov "Hrdlička". Posádku vlaku tvorilo 46 mužov a poddôstojníkov s jedným dôstojníkom - veliteľom vlaku. Výzbroj súpravy tvorilo 7 ťažkých guľometov sústavy Schwarzlose vz. 24, dva ľahké guľomety vz. 26 a jeden 3,7 cm KPÚV vzor 37. Vojaci mali svoje osobné zbrane a navyše 150 ks ručných granátov Škoda.

Vlak mal svoje stále stanovište v železničnej stanici Margecany, kde stál až do 18.09.1939, keď sa presunul spočiatku do Krompách a potom do Popradu, kde bol odzbrojený. Vojaci sa vrátili k pluku do Martina, na ochranu vlaku zostal len železničný personál a strážne družstvo s poddôstojníkom. 1.10.1939 bol vlak presunutý do železničného depa v Spišskej novej Vsi a zakonzervovaný na odstavnej koľaji. V máji 1940 bol vlak vyňatý zo stavu pluku útočnej vozby a na jeseň roku 1940 definitívne zrušený.

https://rail.sk/arp/slovakia/rolstock/pvlak3.htm
URL : https://www.valka.cz/SVK-Bernolak-t51298#195709Verze : 2
MOD
V článku Malá vojna I., autor Peter Kacúr (www.druhasvetova.net) sú uvedené ďalšie podrobnosti o tomto obrnenom vlaku z jeho nasadenia v 3/1939:

Československé označenie: obrnený vlak č. 40, určený pre podporu pešieho pluku č. ?? Lučenec, podriadený 40. pohraničnej oblasti s posádkou vo Zvolene
Lokomotíva: 310.422, pancierovaná
Vagóny: U-7.76290, U-7.17369, pancierované
Výzbroj: 1 ks 8 cm ľahký kanón vz. 17, 7 ks ťažký guľomet vz. 24 a 1 ks ľahký guľomet vz. 26
Posádka: 1 dôstojník, 42 mužov
URL : https://www.valka.cz/SVK-Bernolak-t51298#211941Verze : 2
MOD
Diskuse
Fotky tohoto vlaku někdo nemáte?
URL : https://www.valka.cz/SVK-Bernolak-t51298#434072Verze : 0