Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 3. divise [1945-1950]

3rd Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 3. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 3. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství dělostřelectva 3. československé divise
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1945 3. divise
01.10.1945-01.03.1946 3. divise /motorisovaná/
01.03.1946-01.10.1950 3. divise /rychlá/
01.10.1950-15.12.1950 3. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-15.12.1950 Kroměříž

Velitel:
Commander:
DD.08.1945-02.10.1945 Kašpárek, František (Podplukovník)
02.10.1945-25.10.1946 Kašpárek, František (Plukovník)
25.10.1946-DD.11.1947 Kašpárek, František (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.05.1945-15.12.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 53
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 3
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 253
01.10.1945-15.12.1950 Dělostřelecký oddíl 258
01.10.1945-15.12.1950 Dělostřelecký pluk 53
01.10.1950-15.12.1950 Dělostřelecký pluk 18
01.10.1950-15.12.1950 Dělostřelecký pluk 8

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.03.1946-01.10.1949 VÚ 4523-D Kroměříž
01.10.1949-15.12.1950 VÚ 8855-D Kroměříž
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-3-divise-1945-1950-t51246#309749Verze : 1
MOD
Velitelství dělostřelectva 3. divise [1945-1950]


Velitelství divisního dělostřelectva vzniklo 25. května 1945 přejmenováním z Velitelství dělostřelectva 3. pěší divise zahraniční armády [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945. Nacházelo se v Kroměříži, podléhalo velitelství 3. divise [1945], od října 1945 velitelství 3. divise (motorisované) [1945-1946] a od března 1946 velitelství 3. divise (rychlé) [1946-1950], mělo charakter vyššího velitelství s částečnou velitelskou působností.


Velitelství diviseního dělostřelectva bylo. října 1950, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj., zrušeno.


Veliteli divisního dělostřelectva byli:


Součástí velitelství bylo:
velitelství divisního dělostřelectva,
Dělostřelecký pluk 3 [1945] (květen 1945 - říjen 1945),
Dělostřelecký pluk 53 [1945-1950] (říjen 1945 - říjen 1950),
Dělostřelecký oddíl 53 [1945] (květen 1945 - říjen 1945),
Dělostřelecký oddíl 253 [1945-1947] (říjen 1945 - říjen 1947),
Dělostřelecký oddíl 258 [1947-1950] (říjen 1947 - říjen 1950).
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-3-divise-1945-1950-t51246#195592Verze : 0
MOD