Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 2. divise [1945-1947]

2nd Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 2. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 2. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství dělostřelectva 2. československé divise
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1947 2. divise
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.10.1947 Banská Bystrica, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1945-15.10.1945 Brezány, Koloman (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.05.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 2
01.06.1945-01.08.1945 Protitankový oddíl 2
01.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 52
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 252

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 2213-D Banská Bystrica
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-2-divise-1945-1947-t51241#309742Verze : 1
MOD
Velitelství dělostřelectva 2. divise [1945-1947]


Velitelství divisního dělostřelectva vzniklo 1. června 1945 přejmenováním z Velitelství dělostřelectva 2. pěší divise zahraniční armády [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945. Nacházelo se v Banské Bystrici, podléhalo velitelství 2. divise [1945-1947] a mělo charakter vyššího velitelství s částečnou velitelskou pravomocí.


Velitelství divisního dělostřelectva bylo 1. října 1947, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.500/Taj.-hl.št./4.odděl.1945, zrušeno.


Veliteli divisního dělostřelectva byli:
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-2-divise-1945-1947-t51241#195581Verze : 0
MOD