Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 204 [1945-1949]

204th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 204
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 204
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 104
Dělostřelecký pluk 105
Dělostřelecký pluk 106
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
351. tankosamohybný dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 4. dělostřelecká brigáda
01.10.1947-01.10.1949 3. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1949 Pacov, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.08.1945-18.10.1948 Čechmar, František (Podplukovník)
18.10.1948-01.10.1949 Čechmar, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl I/204
01.10.1945-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl II/204
01.10.1945-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl III/204
01.10.1945-01.10.1949 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 204
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 0000 Pacov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 204)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-204-1945-1949-t51173#398894Verze : 0
MOD