Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 203 [1945-1951]

203rd Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 203
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 203
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 104
Dělostřelecký pluk 105
Dělostřelecký pluk 106
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
203. protitankový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 4. dělostřelecká brigáda
01.10.1947-01.10.1949 3. dělostřelecká brigáda
01.10.1949-01.11.1950 1. dělostřelecká brigáda
01.11.1950-01.01.1951 Velitelství dělostřelectva 1. vojenského okruhu
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1949 Příbram, ?
01.10.1949-01.01.1951 Rokycany, Dělostřelecké kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hartmann (Horan), Alois
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl I/203
01.10.1945-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl II/203
01.10.1945-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl III/203
01.10.1945-01.01.1951 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 203
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 0000 Příbram ?
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 7363 Rokycany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 203)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-203-1945-1951-t51172#398893Verze : 0
MOD