Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 202 [1945-1947]

202nd Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 202
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 202
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 101
Dělostřelecký pluk 102
Dělostřelecký pluk 103
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký pluk 208
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 1. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Hradec Králové

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.10.1947 velitelská baterie
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl I/202
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl II/202
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl III/202
01.10.1945-01.10.1947 náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 202
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 0000 Hradec Králové
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 202)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-202-1945-1947-t51161#311485Verze : 0
MOD