Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 11 [1945-1945]

11th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 11
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 11
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký pluk 53
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 11. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Plzeň

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 Piskáček, Václav (podplukovník dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl I/11
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl II/11
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl III/11
01.06.1945-01.10.1945 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 11
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 11)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-11-1945-1945-t51138#309812Verze : 0
MOD
Dělostřelecký pluk 11 [1945]


Velitelství dělostřeleckého pluku vzniklo nově 1. června 1945 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Plzni a podléhalo Velitelství dělostřelectva 11. divise [1945-1950].
Velitelství dělostřeleckého pluku bylo


Velitelem pluku byl:
podplukovník dělostřelectva Václav Piskáček (červen 1945 - říjen 1945).
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-11-1945-1945-t51138#195381Verze : 0
MOD