Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 7 [1945-1951]

7th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 7
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 7
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
?
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
7. dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 Velitelství dělostřelectva 7. divise
01.10.1947-01.01.1951
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-DD.MM.1948 Olomouc
DD.MM.1948-01.01.1951

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl I/7
01.10.1945-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl II/7
01.10.1945-01.01.1951 Dělostřelecký oddíl III/7
01.10.1945-01.01.1951 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 7
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-DD.MM.1948 VÚ 0000 Olomouc
DD.MM.1948-01.01.1951 VÚ 0000
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 7)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-7-1945-1951-t51134#311472Verze : 0
MOD