Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 6 [1945-1950]

6th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 6
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
6. dělostřelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.12.1950 Velitelství dělostřelectva 6. divise
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-DD.06.1946 Brno, kasárny /
DD.06.1946-DD.09.1946 Topoľčany, kasárny /
DD.09.1946-01.12.1950 Brno, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.05.1945-DD.10.1948 Horník, Alfred (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.12.1950 Dělostřelecký oddíl I/6
01.06.1945-01.12.1950 Dělostřelecký oddíl II/6
01.06.1945-01.12.1950 Dělostřelecký oddíl III/6
01.07.1945-01.12.1950 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 6

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.01.1951 Dělostřelecký pluk Klementa Gottwalda
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1949 VÚ 5343 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 6)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-6-1945-1950-t51133#310081Verze : 1
MOD