Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 1 [1945-1945]

1st Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 1
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
1. československý dělostřelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký pluk 51
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1945 1. divise
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.10.1945 Ruzyně, Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Velitel:
Commander:
25.05.1945-01.10.1945
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

25.05.1945-01.10.1945
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina poválečná, fond (1. dělostřelecký pluk)
otázka č. 1749 - https://vojenstvi.cz/vasedotazy_117.htm
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-1-1945-1945-t51125#195367Verze : 0
MOD