Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 261 [1947-1950]

261st Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 261
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 261
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 260
Datum zániku:
Disbanded:
03.12.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-03.12.1950 Velitelství dělostřelectva 10. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.09.1949 Košice, kasárny /
01.09.1949-03.12.1950 Kežmarok, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-DD.MM.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-03.12.1950 Dělostřelecká baterie 1/261 /protitanková/
01.10.1947-03.12.1950 Dělostřelecká baterie 2/261 /protitanková/
01.10.1947-03.12.1950 Dělostřelecká baterie 3/261 /rámcová/
01.10.1947-03.12.1950 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 261

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1947-DD.MM.1950
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 4653 Košice
01.10.1949-03.12.1950 VÚ 5221 Kežmarok
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 261)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-261-1947-1950-t51118#310608Verze : 2
MOD