Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 260 [1947-1950]

260th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 260
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 260
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 252
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
2. protitankový dělostřelecký oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 2. brigáda
01.10.1949-01.12.1950 Velitelství dělostřelectva 2. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.05.1948 Banská Bystrica, kasárny /
01.05.1948-01.12.1950 Klatovy, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-DD.MM.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-01.12.1950 Dělostřelecká baterie 1/260 /protitanková/
01.10.1947-01.12.1950 Dělostřelecká baterie 2/260 /protitanková/
01.10.1947-01.12.1950 Dělostřelecká baterie 3/260 /rámcová/
01.10.1947-01.12.1950 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 260

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1947-DD.MM.1950
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.05.1948 VÚ 4624 Banská Bystrica
01.05.1948-01.10.1949 VÚ 4624 Klatovy
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 260)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-260-1947-1950-t51115#310951Verze : 2
MOD