Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 260 [1945-1947]

260th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 260
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 260
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 60
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 261
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 Velitelství dělostřelectva 10. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1947
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 1/260 /protitanková/
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 2/260 /protitanková/
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 3/260 /rámcová/
01.10.1945-01.10.1947 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 260

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1947 VÚ 4653 Košice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 260),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-260-1945-1947-t51107#310606Verze : 1
MOD