Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 259 [1945-1950]

259th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 259
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 259
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 59
Datum zániku:
Disbanded:
10.12.1950
Nástupce:
Successor:
9. protitanková dělostřelecká baterie
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-10.12.1950 Velitelství dělostřelectva 9. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.09.1946 Urmín, ? /
01.09.1946-DD.09.1950 Senica, kasárny /
DD.09.1950-10.12.1950 Topoľčany, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-10.12.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-10.12.1950 Dělostřelecká baterie 1/259 /protitanková/
01.10.1945-10.12.1950 Dělostřelecká baterie 2/259 /protitanková/
01.10.1945-10.12.1950 Dělostřelecká baterie 3/259 /rámcová/
01.10.1945-10.12.1950 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 259

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1949 VÚ 4625 Senica
01.10.1949-DD.09.1950 VÚ 6381 Senica
DD.09.1950-10.12.1950 VÚ 6381 Topoľčany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 259)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-259-1945-1950-t51106#310579Verze : 2
MOD