Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 255 [1945-1950]

255th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 255
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 255
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 55
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1950
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.03.1948 Velitelství dělostřelectva 5. divise
01.03.1948-15.12.1950 Velitelství dělostřelectva 1. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-15.12.1950 České Budějovice, kasárny /

Velitel:
Commander:
19.02.1947-DD.08.1948 Černý, Jan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-DD.MM.1950 Dělostřelecká baterie 1/255 /protitanková/
01.10.1945-DD.MM.1950 Dělostřelecká baterie 2/255 /protitanková/
01.10.1945-DD.MM.1950 Dělostřelecká baterie 3/255 /rámcová/
01.10.1945-DD.MM.1950 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 255
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1945-DD.MM.1950 VÚ 0000 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 255)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-255-1945-1950-t51102#309952Verze : 0
MOD