Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 59 [1946-1946]

59th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Dělostřelecký pluk 59
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 59
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1946
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 84
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1946
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 84
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1946-01.10.1946 Velitelství dělostřelectva 4. divise
Dislokace:
Deployed:
01.03.1946-01.10.1946 Martin, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.03.1946-01.10.1946 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.03.1946-01.10.1946 Dělostřelecký oddíl I/59
01.03.1946-01.10.1946 Dělostřelecký oddíl II/59
01.03.1946-01.10.1946 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 59
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.03.1946-01.10.1946 VÚ 4630 Martin
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 59)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-59-1946-1946-t51094#311149Verze : 0
MOD