Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 60 [1945-1945]

60th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 60
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 60
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 260
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 10. divise
Dislokace:
Deployed:
01.08.1945-01.10.1945 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.08.1945-01.10.1945
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 1/60 /protitanková/
01.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 2/60 /protitanková/
01.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 3/60 /rámcová/
01.08.1945-01.10.1945 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 60

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-60-1945-1945-t51090#310603Verze : 2
MOD
Dělostřelecký oddíl 60 [1945]


Velitelství oddílu vzniklo nově 1. června 1945 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945. Nacházelo se v Košicích a podléhalo Velitelství dělostřelectva 10. pěší divise [1945-1954].
Součástí oddílu bylo:
velitelství oddílu s hospodářskou správou a spojovací četou,
Dělostřelecká baterie 1/60 /protitanková/ [1945] (červen 1945 - říjen 1945),
Dělostřelecká baterie 2/60 /protitanková/ [1945] (červen 1945 - říjen 1945),
Dělostřelecká baterie 3/60 /rámcová/ [1945] (červen 1945 - říjen 1945),
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 60 [1945] (červen 1945 - říjen 1945).
Velitelství oddílu bylo 1. října 1945, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 450/Taj.-hl.št./4.odděl.1945, přejmenováno na velitelství Dělostřeleckého oddílu 260 [1945-1947].


Velitelem oddílu byl:


Prameny:
VÚA Praha, fond
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-60-1945-1945-t51090#195332Verze : 0
MOD