Main Menu
User Menu

Tankový prapor II/14 [1945-1947]

2nd Tank Battalion of the 14th Tank Brigade

     
Název:
Name:
Tankový prapor II/14
Originální název:
Original Name:
Tankový prapor II/14
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1945-01.10.1947 14. tanková brigáda
Dislokace:
Deployed:
15.09.1945-01.10.1947 Martin, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1947 VÚ 4533 Martin
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Tankovy-prapor-II-14-1945-1947-t51049#420575Verze : 0
MOD