Main Menu
User Menu

Pěší pluk 41 [1945-1945]

41st Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 41
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 41
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
9. československý pěší prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 41 /motorisovaný/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 4. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Nové Zámky, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1945-01.10.1945 Pěší prapor I/41
01.07.1945-01.10.1945 Pěší prapor II/41
01.07.1945-01.10.1945 Pěší prapor III/41
01.09.1945-01.10.1945 Náhradní prapor pěšího pluku 41

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1945-01.10.1945
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1945
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-41-1945-1945-t50984#399906Verze : 2
MOD
Pěší pluk 41 [1945]


Velitelství pluku vzniklo 15. května 1945. Nacházelo se v Žilině a podléhalo velitelství 4. pěší divise [1945].
Součástí pluku bylo:
velitelství pluku se štábem
Velitelství pluku bylo 1. října 1945 přejmenováno na velitelství Pěšího praporu 41 /motorisovaného/ [1945-1949].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-41-1945-1945-t50984#195124Verze : 0
MOD