Main Menu
User Menu

25. letecký bombardovací pluk [1951-1954]

25th Air Bomber Regiment

     
Název:
Name:
25. letecký bombardovací pluk
Originální název:
Original Name:
25. letecký bombardovací pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
25. bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1951-01.11.1954 46. letecká bombardovací divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1951-01.07.1954 Hradčany, letiště /
01.07.1954-01.11.1954 Přerov, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1951-DD.MM.RRRR Dvořák, František (podplukovník letectva)
DD.MM.RRRR-01.11.1954 Sladký, Josef (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1951-01.11.1954 Velitelský roj
01.11.1951-01.11.1954 1. letka
01.11.1951-01.11.1954 2. letka
DD.MM.1953-01.11.1954 3. letka
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.-
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1951-01.07.1954 VÚ 9128 Hradčany
01.07.1954-01.11.1954 VÚ 9128 Přerov
Zdroje:
Sources:
Zdroj: Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (25. letecký bombardovací pluk),
URL : https://www.valka.cz/25-letecky-bombardovaci-pluk-1951-1954-t50970#195060Verze : 1
25. letecký bombardovací pluk (25. lbop)
(V období 1951-52 se k označení útvaru používal ještě "zkrácený" název 25. letecký pluk - vč. razítek).Zřízení: fakticky 1.11.1951, de Jure 01.01.1952.
O zřízení muselo být znovu požádáno MNO GŠ , protože "velitel letectva nemněl k 1. zřízení oprávnění" - tolik citace z kopie dokumentu VHA/VÚA)


V Hradčanech v podzimních měsících r. 1951 pokračovala výstavba bombardovacího svazku a jeho bojových pluků.
V té době se zde mimo 24. leteckého pluku ještě stále nacházel 47. letecký zpravodajský pluk.
Ze strany Velitelství letectva bylo podniknuto několik pokusů ve snaze urychlit a usnadnit si tak výstavbu dalšího bombardovacího pluku tento útvar " přečíslovat" na 25. letecký pluk. MNO-GŠ to však odmítlo.


Tak zatím 47. letecký zpravodajský pluk zde "existoval", ale jednalo se spíše o "rámcový".


25. letecký pluk byl tedy postaven - z počátku o 2 letkách C-3B.


(Organizace podobně jako 24. letecký bombardovací pluk )


Hlavní výzbroj pluku:
C-3 „Siebel“ (01.09.1951-31.10.1954)
C-3B ( základní, bombardovací verze
U pluku se používaly i další verze:
C-3A (sloužící hlavně k pilotnímu výcviku)
C-3AF (k výcviku průzkumných úkolů)
C-3BV (k výcviku palubních střelců).


U velitelského roje byl zařazen kurýrní letoun K-65


Označení příslušnosti letounů k jednotce :
Velitelský roj: FC–01; a dále -02, dle potřeby až po -09
1. letka: BA-10 a dále -11, ... dle potřeby
2. letka: AC-30 a dále -31, ... dle potřeby
3. letka: DE-50 a dále -51, ... dle potřeby***
Zabezpečovací letištní jednotka:
7. letištní prapor (01.11.1951-31.10.1954)


Radiotechnické zabezpečení:
11. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy (01.01.1953-31.10.1954)Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/25-letecky-bombardovaci-pluk-1951-1954-t50970#344098Verze : 0