Main Menu
User Menu
Reklama

Pulanich, Anton

     
Příjmení:
Surname:
Pulanich
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Pulanich
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál 1. třídy, brigádní generál ve výslužbě
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.05.1884 Holíč /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.01.1962 Holíč /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel slovenských Vzdušných zbraní
- velitel Vyššího velitelství 1
- velitel Velitelství pozemního vojska
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
www.holic.sk
URL : https://www.valka.cz/Pulanich-Anton-t50959#453855Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pulanich
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Pulanich
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1903 kadet-ašpirant
01.11.1904 poručík
01.05.1910 nadporučík
06.11.1920 major
31.12.1923 podplukovník
01.07.1933 plukovník
17.05.1939 generál 2. třídy
07.01.1942 generál 1. třídy
31.12.1947 brigádni generál ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1933-00.11.1934 Velitel : Hraničářský prapor 11
DD.11.1934-DD.09.1936 Velitel : Pěší pluk 25
02.05.1939-17.05.1939 Velitel : Vyšší velitelství 1
01.09.1939-01.10.1939 Velitel : 1. divise
17.05.1939-20.10.1939 Velitel : Vyšší velitelství 1
20.10.1939-08.01.1940 Velitel : Velitelství divisní oblasti 1
09.01.1940-01.10.1940 Velitel : Velitelství divisní oblasti 3
04.11.1940-DD.08.1941 Velitel : Velitelství vzdušných zbraní
12.08.1941-20.09.1941 Velitel : Polní sbor
01.08.1942-01.01.1944 Velitel : Velitelství pozemního vojska
30.08.1944-05.09.1944 Velitel : Ministerstvo národní obrany
04.11.1940-DD.MM.RRRR Velitel : Vzdušný úřad

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1934

Řád Fénixe 4. třída
Order of Phoenix 4th Class
Τάγμα του Φοίνικος 'Χρυσούς Σταυρός'
-

DD.MM.1939

Slovenský válečný vítězný kříž III. třídy
Slovakian War Victory Cross 3rd Class
Slovenský vojenný víťazný kríž III. triedy
-

DD.MM.1939

Medaile Za hrdinstvo 1. stupně
Bravery Medal - 1st Class
Medaila Za hrdinstvo 1.stupňa
-

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1939

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.1939

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1942 -

Kříž světové války 1. stupně
World War Cross 1st Class
Kríž svetovej vojny 1. stupňa
-

DD.MM.1942

Památný kříž 1. stupně
Memorial Cross 1st Class
Pamätný kríž 1. stupňa
-

DD.MM.1942

Řád rumunské koruny 2. třída s meči
Order of Crown of Romania 2nd Class with Swords
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

DD.MM.1943

Slovenský válečný vítězný kříž II. třídy
Slovakian War Victory Cross 2nd Class
Slovenský vojenný víťazný kríž II. triedy
-

DD.MM.1944

Válečný vítězný kříž I. třídy s hvězdou a meči
War Victory Cross 1st Class with Star and Swords
Vojenný víťazný kríž I. triedy s hviezdou a mečmi
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
www.holic.sk
URL : https://www.valka.cz/Pulanich-Anton-t50959#505276Verze : 1
MOD
Dôstojník Československej armády [1918-1936] a generál Slovenskej armády [1939-1945]

Anton Pulanich (čítaj Pulanič) sa narodil v roku 1884 v Holíči. V rokoch 1917-1918 ako príslušník Rakúsko-Uhorskej armády bojoval na frontoch v Rusku a Taliansku. V roku 1919, ako príslušník Československej armády bojoval na Slovensku prodi Maďarskej armáde. Od roku 1923 pôsobí v Pešom pluku 41 a medzi rokmi 1934-36 je veliteľom Pešieho pluku 25. K 30.11.1936 je penzionovaný.

Po vzniku Slovenskej republiky je reaktivovaný v hodnosti plukovníka (asi 23.3.1939) a pokračuje v službe v radoch novovzniknutej Slovenskej armády, kde najskôr pôsobí vo funkcii náčelníka štábu Veliteľstva vzdušných zbraní (???), a následne od 27.08.1939 ako veliteľ 1. divízie "Jánošík" poľnej armády "Bernolák". Medzitým bol v máji 1939 povýšený na generála (po reorganizácii hodností v rok 1940 generál II. triedy). Ďalej pôsobil ako veliteľ Vyššieho veliteľstva 1 a od 12.07.1941 do 25.07.1941 velil slovenským jednotkám nasadeným na východnom fronte. Následne pôsobil ako veliteľ Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Na generála I. triedy bol povýšený 1.1.1942. Od 01.01.1944 ho vo funkcii vystriedal generál Turanec.
Následne pôsobil na Ministerstve národnej obrany v Bratislave, kde 1.9.1944, spolu s generálom Čatlošom, odmietli vydať rozkaz pre Bratislavskú posádku na dobrovoľné odovzdanie zbraní nemeckým jednotkám. 31.3.1945 na rozkaz ministra národnej obrany Haššíka opúšťa Bratislavu.

Po skončení vojny je ako mnoho ďalších vedúcich predstaviteľov Slovenskej republiky obvinený z kolaborácie, ale na základe svedectiev bol obvinení zbavený a v ďalšom období vystupoval v týchto súdoch ako svedok.

V roku 1947 si podal prihlášku do obnovenej Československej armády a po posúdení prijímacou komisiou bol 21.12.1947 prijatý ako generál vo výslužbe od 31.12.1947.

Po vojne žil v Dunajskej Strede. V roku 1950 mu bola priznaná vojenská hodnosť odobratá (toto rozhodnutie bolo v roku 1991 zrušené a hodnosť bola opätovne priznaná) a následne sa vrátil do rodnej obce Holíč, kde ako 78 ročný v roku 1962 zomiera na rakovinu hrubého čreva.

Informácie o jeho poprave v Berlíne 04.02.1945 na axishistory.com sa nezakladajú na pravde. Autor tejto informácie si pomýlil generála Pulanicha s generálom Štefanom Jurechom.

Pochovaný je v meste Holíč vo svojom rodisku a jeho hrob má číslo 0831.


https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=601
www.valka.cz
www.izahorie.sk
https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=601
https://www.noveslovo.sk/archiv/1999-27/str29.html
https://kantina.druhasvetova.sk
URL : https://www.valka.cz/Pulanich-Anton-t50959#194990Verze : 11
MOD