Main Menu
User Menu
Reklama

Vyšší velitelství 2 [1939-1939]

2nd High Command / Vyššie veliteľstvo 2

     
Název:
Name:
Vyšší velitelství 2
Originální název:
Original Name:
Vyššie veliteľstvo 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.05.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
20.10.1939
Nástupce:
Successor:
Velitelství divisní oblasti 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.05.1939-20.10.1939 Hlavní vojenské velitelství
Dislokace:
Deployed:
02.05.1939-20.10.1939 Banská Bystrica, ? /

Velitel:
Commander:
02.05.1939-17.05.1939 Čunderlík, Alexander (plukovník dělostřelectva)
17.05.1939-29.08.1939 Čunderlík, Alexander (generál 2. třídy)
29.08.1939-20.10.1939
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
02.05.1939-17.05.1939 Tatarko, Štefan (Štábny kapitán)
17.05.1939-20.10.1939 Tatarko, Štefan (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
02.05.1939-15.08.1939 Jezdecká korouhev II
02.05.1939-15.08.1939 Vozatajská eskadrona 2
09.05.1939-01.09.1939 Pěší pluk 3
09.05.1939-01.09.1939 Samostatný pěší prapor I
09.05.1939-01.09.1939 Samostatný pěší prapor II
09.05.1939-01.09.1939 Samostatný pěší prapor III
09.05.1939-01.09.1939 Samostatný pěší prapor IV
01.08.1939-01.09.1939 Dělostřelecký pluk 2
15.08.1939-20.10.1939 Jezdecký přezvědný oddíl 2
01.10.1939-20.10.1939 Dělostřelecký pluk 2
01.10.1939-20.10.1939 Horský pěší pluk 3
01.10.1939-20.10.1939 Horský pěší pluk 6
01.10.1939-20.10.1939 Horský pěší pluk 9

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Vyššie veliteľstvo 1
Cséfalvay, František: Vojenské dějiny Slovenska 5 (1939–1945). Bratislava, Magnet-press 2008.
URL : https://www.valka.cz/Vyssi-velitelstvi-2-1939-1939-t50942#396805Verze : 2
MOD
Reklama