Main Menu
User Menu
Reklama

Vyšší velitelství 1 [1939-1939]

1st High Command / Vyššie veliteľstvo 1

     
Název:
Name:
Vyšší velitelství 1
Originální název:
Original Name:
Vyššie veliteľstvo 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.05.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
20.10.1939
Nástupce:
Successor:
Velitelství divisní oblasti 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.05.1939-20.10.1939 Hlavné vojenské veliteľstvo
Dislokace:
Deployed:
02.05.1939-20.10.1939 Trenčín, ? /

Velitel:
Commander:
02.05.1939-17.05.1939 Pulanich, Anton (Plukovník)
17.05.1939-20.10.1939 Pulanich, Anton (Generál II. triedy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
02.05.1939-15.08.1939 Jezdecká korouhev I
02.05.1939-15.08.1939 Vozatajská eskadrona 1
09.05.1939-01.09.1939 Pěší pluk 4
09.05.1939-01.09.1939 Pěší pluk 5
15.05.1939-DD.10.1939 Letecký pluk
15.05.1939-DD.10.1939 Peruť III
01.08.1939-01.09.1939 Dělostřelecký pluk 1
15.08.1939-20.10.1939 Jezdecký přezvědný oddíl 1
01.10.1939-20.10.1939 Dělostřelecký pluk 1
01.10.1939-20.10.1939 Pěší pluk 4
01.10.1939-20.10.1939 Pěší pluk 5
01.10.1939-20.10.1939 Samostatná peruť III

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Vyššie veliteľstvo 1
Cséfalvay, František: Vojenské dějiny Slovenska 5 (1939–1945). Bratislava, Magnet-press 2008.
URL : https://www.valka.cz/Vyssi-velitelstvi-1-1939-1939-t50941#396802Verze : 0
MOD
Reklama