Main Menu
User Menu

1. divise [1945-1945]

1st Division

     
Název:
Name:
1. divise
Originální název:
Original Name:
1. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
1. československá divise
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
1. divise /motorisovaná/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1945 I. sbor
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.10.1945 Praha, kasárny /
Velitel:
Commander:
25.05.1945-01.10.1945 Procházka, Jan (plukovník generálního štábu)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.05.1945-01.10.1945 Pěší pluk 45
25.05.1945-01.10.1945 Automobilní rota 1
25.05.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 1
25.05.1945-01.10.1945 Průzkumná rota 1
25.05.1945-01.10.1945 Pěší pluk 28
25.05.1945-01.10.1945 Pěší pluk 38
25.05.1945-01.06.1945 Pěší pluk 5
25.05.1945-01.10.1945 Rota chemické ochrany 1
25.05.1945-01.10.1945 Rota velkých kulometů proti letadlům 1
25.05.1945-01.10.1945 Spojovací prapor 1
25.05.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 1. divise
25.05.1945-01.10.1945 Výcvikový pěší prapor 1
25.05.1945-01.10.1945 Ženijní prapor 1

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
25.05.1945-01.10.1945 Řád Bohdana Chmělnického, 1. třída
25.05.1945-01.10.1945 Řád Suvorova, 2. třída
25.05.1945-01.10.1945 Válečný kříž 1939
25.05.1945-01.10.1945 Válečný kříž 1939
25.05.1945-01.10.1945 Válečný kříž 1939
25.05.1945-01.10.1945 Válečný kříž 1939
25.05.1945-01.10.1945 Válečný kříž 1939
25.05.1945-01.10.1945 Válečný kříž 1939
25.05.1945-01.10.1945 Medaile Za chrabrost před nepřítelem
25.05.1945-01.10.1945 Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (1. divise)
URL : https://www.valka.cz/1-divise-1945-1945-t50921#311658Verze : 0
MOD