Main Menu
User Menu

5. divise [1945-1948]

5th Division

     
Název:
Name:
5. divise
Originální název:
Original Name:
5. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1948
Nástupce:
Successor:
1. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1947 IV. sbor
01.10.1947-01.03.1948 III. sbor
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.03.1948 České Budějovice, kasárny /

Velitel:
Commander:
25.05.1945-02.10.1945 Vávra, František (Plukovník)
02.10.1945-15.03.1946 Vávra, František (Brigádní generál)
15.03.1946-26.10.1946 Vlček, Václav (Plukovník)
26.10.1946-01.12.1947 Vlček, Václav (Brigádní generál)
01.12.1947-01.03.1948 Koller, Jan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.05.1945-26.10.1945 Koller, Jan (Major)
26.10.1945-26.10.1946 Koller, Jan (Podplukovník)
26.10.1946-DD.12.1946 Koller, Jan (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.05.1945-01.10.1945 Pěší pluk 46
25.05.1945-01.03.1948 Velitelství dělostřelectva 5. divise
25.05.1945-01.10.1945 Ženijní prapor 5
01.06.1945-01.03.1948 Pěší pluk 1
01.06.1945-01.03.1948 Pěší pluk 29
01.10.1945-01.10.1947 Pěší pluk 11
01.10.1947-01.03.1948 Pěší pluk 48
01.10.1947-01.03.1948 Pěší prapor 66 /strážní/

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.03.1948 VÚ 2101 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (5. divise)
URL : https://www.valka.cz/5-divise-1945-1948-t50912#398374Verze : 1
MOD