Main Menu
User Menu

6. divise [1945-1950]

6th Division

     
Název:
Name:
6. divise
Originální název:
Original Name:
6. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1950
Nástupce:
Successor:
6. divise /pěší/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.05.1945-08.06.1946 V. sbor
08.06.1946-14.09.1946 VII. sbor
14.09.1946-01.10.1947 V. sbor
01.10.1947-01.11.1950 IV. sbor
Dislokace:
Deployed:
28.05.1945-08.06.1946 Brno, ?
08.06.1946-14.09.1946 Nitra, ?
14.09.1946-01.11.1950 Brno, ?

Velitel:
Commander:
28.05.1945-11.06.1945 Páral, Alois (plukovník generálního štábu)
11.06.1945-28.10.1946 Kouřil, František (plukovník pěchoty)
28.10.1946-01.11.1946 Kouřil, František (brigádní generál)
01.11.1946-31.01.1947 Rakovčík, František (brigádní generál)
31.01.1947-19.02.1947 Havel, František (plukovník generálního štábu)
19.02.1947-01.12.1947 Havel, František (brigádní generál)
01.12.1947-01.09.1948 Havelský, Václav (plukovník generálního štábu)
01.09.1948-18.10.1948 Ondráček, Karel (plukovník generálního štábu)
18.10.1948-DD.10.1949 Ondráček, Karel (brigádní generál)
DD.10.1949-DD.MM.1949 Palička, Jaroslav (plukovník generálního štábu)
DD.MM.1949-01.11.1950 Šebor, Josef (plukovník generálního štábu)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
28.05.1945-15.09.1945 Vašíček, Rudolf (štábní kapitán generálního štábu)
15.09.1945-22.10.1946 Kratochvíl, Václav (major generálního štábu)
22.10.1946-15.02.1947 Kratochvíl, Václav (podplukovník generálního štábu)
15.02.1947- Hošt, Jan (podplukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.05.1945-01.10.1950 Velitelství dělostřelectva 6. divise
01.06.1945-01.11.1950 Pěší pluk 24
01.06.1945-01.11.1950 Pěší pluk 31
01.06.1945-01.10.1945 Pěší pluk 43
01.10.1945-01.10.1947 Pěší pluk 6
01.10.1947-01.11.1950 Pěší pluk 10

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.03.1948-01.11.1950 Divise Prvního odboje
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1949 VÚ 2138
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 4553
Zdroje:
Sources:
VÚA-VSA Olomouc, fond
URL : https://www.valka.cz/6-divise-1945-1950-t50911#612172Verze : 1
MOD