Main Menu
User Menu

8. divise [1945-1945]

8th Division

     
Název:
Name:
8. divise
Originální název:
Original Name:
8. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
8. divise /rychlá/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 VI. sbor
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Hranice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 Satorie, Jan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-01.10.1945 Dvořák, Václav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Pěší pluk 15
01.06.1945-01.10.1945 Pěší pluk 40
01.06.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 8. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (8. divise)
URL : https://www.valka.cz/8-divise-1945-1945-t50906#398497Verze : 0
MOD