Main Menu
User Menu

15. divise [1945-1945]

15th Division

     
Název:
Name:
15. divise
Originální název:
Original Name:
15. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
15. divise /rychlá/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1945 IV. sbor
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-DD.09.1945 Kolín, kasárny /
00.09.1945-01.10.1945 Benešov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 Kalina, Václav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
25.05.1945-01.10.1945
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.05.1945-01.10.1945 Pěší pluk 21
25.05.1945-01.10.1945 Pěší pluk 48
01.06.1945-01.10.1945 Pěší pluk 32
01.06.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 15. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (15. divise)
URL : https://www.valka.cz/15-divise-1945-1945-t50896#398590Verze : 0
MOD
15. divise [1945]


Velitelství divise vzniklo nově 1. června 1945 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Kolíně a od září 1945 v Benešově, podléhalo velitelství IV. sboru [1945-1947] a mělo charakter vyššího velitelství s úplnou velitelskou působností a částečnou správní působností.
Velitelství divise bylo 1. října 1945, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945, přejmenováno na velitelství 15. divise (rychlé) [1945-1947].


Součástí divise bylo:
velitelství divise se štábem a týlem,
Velitelství dělostřelectva 15. divise [1945-1947] (červen 1945 - říjen 1947),
Průzkumná rota 15 [1945] (květen 1945 – říjen 1945),
Pěší pluk 21 [1945] (květen 1945 – říjen 1945),
Pěší pluk 32 [1945] (květen 1945 – říjen 1945),
Pěší pluk 48 [1945] (květen 1945 – říjen 1945),
Výcvikový pěší prapor 15 [1945] (květen 1945 – říjen 1945),
Rota velkých kulometů proti letadlům 15 [1945] (květen 1945 – říjen 1945),
Ženijní prapor 15 [1945] (květen 1945 – říjen 1945),
Spojovací prapor 15 [1945] (květen 1945 – říjen 1945),
Rota chemické ochrany 15 [1945] (květen 1945 – říjen 1945),
Automobilní rota 15 [1945] (květen 1945 – říjen 1945).


Velitelem divise byl:
plukovník pěchoty Václav Kalina (červen 1945 – říjen 1945).
URL : https://www.valka.cz/15-divise-1945-1945-t50896#194911Verze : 0
MOD