Main Menu
User Menu

Válečný vítězný kříž [1943-1945]

War Victory Cross / Vojenný víťazný kríž

     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
velkokříž s meči
velkokříž
kříž I. třídy s hvězdou a meči
kříž I. třídy s hvězdou
kříž II. třídy s meči
kříž II. třídy
kříž III. třídy s meči
kříž III. třídy
kříž IV. třídy s meči
kříž IV. třídy
medaile V. třídy s meči
medaile V. třídy
medaile VI. třídy s meči
medaile VI. třídy
medaile VII. třídy s meči
medaile VII. třídy
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530107Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velkokříž s meči
Název v originále:
Original Name:
Veľkokríž s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, reťaz, hviezda
Klenot:
Badge:
Obojstranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy, na ktorých sú umiestnené dva skrížené strieborné meče.
Na hornom ramene kríža je naletované kolmé okrúhle očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s naletovaným závesným očkom. Na krídlach sú dve očká na upevnenie reťaze.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (84 mm) a štyrmi medziramenami (72 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov.
Hviezda pre triedu s mečmi má na kratších ramenách dva skrížené pozlátené meče.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Vyrobená z pozláteného striebra, dvojradová, tvorená zmenšenými jednostrannými krížmi (15 x 9 mm), ktoré sú navzájom pospájané dvojitými očkami, v strede zdobenými osemramennými hviezdičkami.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaný význačným vojenským osobám
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530111Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Veľkokríž
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, reťaz, hviezda
Klenot:
Badge:
Obojstranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy.
Na hornom ramene kríža je naletované kolmé okrúhle očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s naletovaným závesným očkom. Na rubovej strane sú dve očká na našitie na veľkú stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (84 mm) a štyrmi medziramenami (72 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 1800 mm, široká 90 mm s pruhmi širokými 6 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaný význačným vojenským osobám
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530112Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž I. třídy s hvězdou a meči
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž I. triedy s hviezdou a mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, reťaz, hviezda
Klenot:
Badge:
Obojstranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy, na ktorých sú u triedy s mečmi umiestnené dva skrížené strieborné meče. Na hornom ramene kríža je naletované kolmé okrúhle očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s naletovaným závesným očkom. Na rubovej strane sa nachádza široké očko na stuhu na krk.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (68 mm) a štyrmi medziramenami (58 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov. Hviezda pre triedu s mečmi má na kratších ramenách dva skrížené pozlátené meče.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 500 mm, široká 25 mm s pruhmi širokými 2 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaný generálom 1.triedy
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530114Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž I. třídy s hvězdou
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž I. triedy s hviezdou
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, reťaz, hviezda
Klenot:
Badge:
Obojstranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované kolmé okrúhle očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s naletovaným závesným očkom. Na rubovej strane sa nachádza široké očko na stuhu na krk.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (68 mm) a štyrmi medziramenami (58 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 500 mm, široká 25 mm s pruhmi širokými 2 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaný generálom 1.triedy
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530115Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž II. třídy s meči
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž II. triedy s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, reťaz, hviezda
Klenot:
Badge:
Obojstranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným modrým smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy, na ktorých sú u triedy s mečmi umiestnené dva skrížené strieborné meče. Na hornom ramene kríža je naletované kolmé okrúhle očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s naletovaným závesným očkom. Na rubovej strane sa nachádza široké očko na stuhu na krk.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 500 mm, široká 25 mm s pruhmi širokými 2 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaný generálom 2.triedy
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530117Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž II. třídy
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž II. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, stužka
Klenot:
Badge:
Obojstranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným modrým smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované kolmé okrúhle očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s naletovaným závesným očkom. Na rubovej strane sa nachádza široké očko na stuhu na krk.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 500 mm, široká 25 mm s pruhmi širokými 2 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaný generálom 2.triedy
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530118Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž III. třídy s meči
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž III. triedy s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným modrým smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Trieda s mečmi má medzi ramenami dva pozlátené skrížené meče. Nosí sa na ľavej strane hrude bez stuhy. K upevneniu vyznamenania slúži kolmá spona na jeho rubovej strane.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaný plukovníkom a starším podplukovníkom
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530119Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž III. třídy
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž III. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným modrým smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Nosí sa na ľavej strane hrude bez stuhy. K upevneniu vyznamenania slúži kolmá spona na jeho rubovej strane.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaný plukovníkom a starším podplukovníkom
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530120Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž IV. třídy s meči
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž IV. triedy s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, stužka
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, bez podkladu. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý bielym nepriesvitným smaltom tak, že kresba lipových listov vystupuje až na povrch smaltu. Na hornom ramene kríža je razené okrúhle očko na priame zavesenie na malú náprsnú stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Červená, v spodnej časti klinovito ukončená s rozmermi 50 x 35 mm. Po stranách 7 mm široké ornamentálne pásy. V strede stuhy sa nachádza zmenšenina orla so štátnym znakom s mečmi. Na rubovej strane vodorovná pripínacia spona, ktorá neprečnieva cez okraj stuhy
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaný mladším podplukovníkom a majorom
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530121Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Válečný vítězný kříž IV. třídy
Název v originále:
Original Name:
Vojenný víťazný kríž IV. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, stužka
Klenot:
Badge:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, bez podkladu. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným hnedým smaltom. Na hornom ramene kríža je razené okrúhle očko na priame zavesenie na malú náprsnú stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Červená, v spodnej časti klinovito ukončená s rozmermi 50 x 35 mm. Po stranách 7 mm široké ornamentálne pásy. V strede stuhy sa nachádza zmenšenina orla so štátnym znakom. Na rubovej strane vodorovná pripínacia spona, ktorá neprečnieva cez okraj stuhy
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaný mladším podplukovníkom a majorom
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530122Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile válečného vítězného kříže V. třídy s meči
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenného víťazného kríža V. triedy s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, stužka
Klenot:
Badge:
Okrúhla medaila s priemerom 36 mm. Na oboch stranách plastický dvojkríž s oválnym podkladom z lúčov. Medzi ramenami kríža sú tri lipové listy. Záves tvoria dva skrížené meče na vavrínovom venci. Medaila aj záves sú pozlátené.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 50 mm, široká 35 mm s pruhmi širokými 4 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaný stotníkom, nadporučíkom a poručíkom
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530124Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile válečného vítězného kříže V. třídy
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenného víťazného kríža V. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, stužka
Klenot:
Badge:
Okrúhla medaila s priemerom 36 mm. Na lícovej strane plastický dvojkríž s oválnym podkladom z lúčov. Medzi ramenami kríža sú tri lipové listy. Na rubovej strane nápis Za zásluhy. Nad nápisom tri lipové lístky obrátené nahor a pod ním rovnako tri, obrátené nadol. Záves tvorí doštička, na ktorej sú položené lipové lístky smerujúce od stredu k obom okrajom. Medaila aj záves sú pozlátené.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 50 mm, široká 35 mm s pruhmi širokými 4 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaný stotníkom, nadporučíkom a poručíkom
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530125Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile válečného vítězného kříže VI. třídy s meči
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenného víťazného kríža VI. triedy s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, stužka
Klenot:
Badge:
Okrúhla medaila s priemerom 36 mm. Na oboch stranách plastický dvojkríž s oválnym podkladom z lúčov. Medzi ramenami kríža sú tri lipové listy. Záves tvoria dva skrížené meče na vavrínovom venci. Medaila aj záves sú postriebrené.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 50 mm, široká 35 mm s pruhmi širokými 4 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaná dôstojníckym zástupcom, ašpirantom, rotmajstrom a poddôstojníkom z povolania
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530127Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile válečného vítězného kříže VI. třídy
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenného víťazného kríža VI. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, stužka
Klenot:
Badge:
Okrúhla medaila s priemerom 36 mm. Na lícovej strane plastický dvojkríž s oválnym podkladom z lúčov. Medzi ramenami kríža sú tri lipové listy. Na rubovej strane nápis Za zásluhy. Nad nápisom tri lipové lístky obrátené nahor a pod ním rovnako tri, obrátené nadol. Záves tvorí doštička, na ktorej sú položené lipové lístky smerujúce od stredu k obom okrajom. Medaila aj záves sú postriebrené.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 50 mm, široká 35 mm s pruhmi širokými 4 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaná dôstojníckym zástupcom, ašpirantom, rotmajstrom a poddôstojníkom z povolania
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530128Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile válečného vítězného kříže VII. třídy s meči
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenného víťazného kríža VII. triedy s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, stužka
Klenot:
Badge:
Okrúhla medaila s priemerom 36 mm. Na oboch stranách plastický dvojkríž s oválnym podkladom z lúčov. Medzi ramenami kríža sú tri lipové listy. Záves tvoria dva skrížené meče na vavrínovom venci.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 50 mm, široká 35 mm s pruhmi širokými 4 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaná desiatnikom, slobodníkom a strelníkom
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530129Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile válečného vítězného kříže VII. třídy
Název v originále:
Original Name:
Medaila vojenného víťazného kríža VII. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
klenot, stužka
Klenot:
Badge:
Okrúhla medaila s priemerom 36 mm. Na lícovej strane plastický dvojkríž s oválnym podkladom z lúčov. Medzi ramenami kríža sú tri lipové listy. Na rubovej strane nápis Za zásluhy. Nad nápisom tri lipové lístky obrátené nahor a pod ním rovnako tri, obrátené nadol. Záves tvorí doštička, na ktorej sú položené lipové lístky smerujúce od stredu k obom okrajom.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 50 mm, široká 35 mm s pruhmi širokými 4 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udeľovaná desiatnikom, slobodníkom a strelníkom
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530130Verze : 0
MOD
3.etapa (1943)
Publikovaná vládnym nariadením 164/1943 Slov. zák. ako definitívna úprava. Vyznamenanie sa rozširuje na Velkokríž a sedem tried, zároveň sa ruší udeľovanie Medailí slovenského kríža pre príslušníkov armády. Okrem toho sa zavádza udeľovanie kríža s mečmi (vojnový víťazný kríž – VVK) vojenským osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom vyznamenali pri velení v poli a bez mečov (vojnový záslužný kríž – VZK) vojenským osobám, ktoré vykonali záslužný čin v poli, alebo sa v zázemí mimoriadne zaslúžili o Slovenskú republiku.
Veľkokríž
s mečmi
Materiál:
pozlátené striebro
Opis kríža:
Kríž je až podobný ako jeho predchodca. Najväčším rozdielom je, že po novom je kríž obojstranný. Obojstranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy, na ktorých sú umiestnené dva skrížené strieborné meče. Na hornom ramene kríža je naletované kolmé okrúhle očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s naletovaným závesným očkom. Na krídlach sú dve očká na upevnenie reťaze.
Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm
Orol: 29 x 22 mm
Reťaz:
Vyrobená z pozláteného striebra, dvojradová, tvorená zmenšenými jednostrannými krížmi (15 x 9 mm), ktoré sú navzájom pospájané dvojitými očkami, v strede zdobenými osemramennými hviezdičkami.
Hviezda:
Zhodná s hviezdou ku zlatému krížu.
Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (84 mm) a štyrmi medziramenami (72 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov. Hviezda pre triedu s mečmi má na kratších ramenách dva skrížené pozlátené meče.


Veľkokríž
Bez mečov
Materiál:
pozlátené striebro
Opis kríža:.
Obojstranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Na hornom ramene kríža je naletované kolmé okrúhle očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s naletovaným závesným očkom. Na rubovej strane sú dve očká na našitie na veľkú stuhu.
Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm
Orol: 29 x 22 mm
Stuha:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 1800 mm, široká 90 mm s pruhmi širokými 6 mm.
Hviezda:
Zhodná s hviezdou ku zlatému krížu.
Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (84 mm) a štyrmi medziramenami (72 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov.


1.trieda – zlatý kríž s hviezdou
Materiál:
pozlátené striebro
Opis kríža:
Kríž je až podobný ako jeho predchodca. Najväčším rozdielom je, že po novom je kríž obojstranný. Obojstranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy, na ktorých sú u triedy s mečmi umiestnené dva skrížené strieborné meče. Na hornom ramene kríža je naletované kolmé okrúhle očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s naletovaným závesným očkom. Na rubovej strane sa nachádza široké očko na stuhu na krk.
Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm
Orol: 29 x 22 mm
Stuha:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 500 mm, široká 25 mm s pruhmi širokými 2 mm.
Hviezda:
Je na rozdiel od hviezdy k Veľkokrížu o niečo menšia.Osemramenná hviezda so štyrmi hlavnými ramenami (68 mm) a štyrmi medziramenami (58 mm). V jej strede sa nachádza zmenšený zlatý kríž s rozmermi 24 x 17 mm. Spod kríža vybiehajú lúče, ktoré rozličnou dĺžkou tvoria ramená hviezdy. Lúče sú spočiatku naznačené plastickými bodkami, postupne prechádzajúcich do samostatných hrotov. Hviezda pre triedu s mečmi má na kratších ramenách dva skrížené pozlátené meče.


2.trieda – zlatý kríž
Materiál:
pozlátené striebro
Opis kríža:
Kríž je až podobný ako jeho predchodca. Najväčším rozdielom je, že po novom je kríž obojstranný. Obojstranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným červeným smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy, na ktorých sú u triedy s mečmi umiestnené dva skrížené strieborné meče. Na hornom ramene kríža je naletované kolmé okrúhle očko na upevnenie závesu, tvoreného orlom s roztiahnutými krídlami s hlavou otočenou doľava. Na prsiach orla sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky (biely dvojkríž na modrom trojvrší, položený na červenom podklade). V pazúroch drží tri prúty s naletovaným závesným očkom. Na rubovej strane sa nachádza široké očko na stuhu na krk.
Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm
Orol: 29 x 22 mm
Stuha:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 500 mm, široká 25 mm s pruhmi širokými 2 mm.


3.trieda: strieborný kríž
Materiál:
striebro
Opis kríža:
Oproti svojmu predchodcovi sa zmenil iba pridaním mečov ku triede s mečmi.Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, položeného na oválnom podklade, tvorenom plastickými lúčmi. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným modrým smaltom. Medzi ramenami dvojkríža sú tri lipové listy. Trieda s mečmi má medzi ramenami dva pozlátené skrížené meče.Nosí sa na ľavej strane hrude bez stuhy. K upevneniu vyznamenania slúži kolmá spona na jeho rubovej strane.


4.trieda: bronzový kríž
s mečmi
Materiál:
bronz
Opis kríža:
Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, bez podkladu. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý bielym nepriesvitným smaltom tak, že kresba lipových listov vystupuje až na povrch smaltu. Na hornom ramene kríža je razené okrúhle očko na priame zavesenie na malú náprsnú stuhu.
Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm
Stuha:
Červená, v spodnej časti klinovito ukončená s rozmermi 50 x 35 mm. Po stranách 7 mm široké ornamentálne pásy. V strede stuhy sa nachádza zmenšenina orla so štátnym znakom s mečmi. Na rubovej strane vodorovná pripínacia spona, ktorá neprečnieva cez okraj stuhy


4.trieda: bronzový kríž
bez mečov
Materiál:
bronz
Opis kríža:
Tvar samotného kríža sa nemení. Jednostranné vyznamenanie, ktoré má tvar patriarchálneho dvojkríža, bez podkladu. Povrch kríža je zdobený lipovými listami a je pokrytý priesvitným hnedým smaltom. Na hornom ramene kríža je razené okrúhle očko na priame zavesenie na malú náprsnú stuhu.
Rozmery:
Kríž: 52 x 36 mm
Stuha:
Červená, v spodnej časti klinovito ukončená s rozmermi 50 x 35 mm. Po stranách 7 mm široké ornamentálne pásy. V strede stuhy sa nachádza zmenšenina orla so štátnym znakom. Na rubovej strane vodorovná pripínacia spona, ktorá neprečnieva cez okraj stuhy


5.trieda – zlatá medaila
s mečmi
Materiál:
Pozlátený bronz
Opis medaile:
Okrúhla medaila s priemerom 36 mm. Na oboch stranách plastický dvojkríž s oválnym podkladom z lúčov. Medzi ramenami kríža sú tri lipové listy. Záves tvoria dva skrížené meče na vavrínovom venci. Medaila aj záves sú pozlátené.
Stuha:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 50 mm, široká 35 mm s pruhmi širokými 4 mm.


5.trieda – zlatá medaila
bez mečov
Materiál:
Pozlátený bronz
Opis medaile:
Okrúhla medaila s priemerom 36 mm. Na lícovej strane plastický dvojkríž s oválnym podkladom z lúčov. Medzi ramenami kríža sú tri lipové listy. Na rubovej strane nápis Za zásluhy. Nad nápisom tri lipové lístky obrátené nahor a pod ním rovnako tri, obrátené nadol. Záves tvorí doštička, na ktorej sú položené lipové lístky smerujúce od stredu k obom okrajom. Medaila aj záves sú pozlátené.
Stuha:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 50 mm, široká 35 mm s pruhmi širokými 4 mm.


6.trieda – strieborná medaila
s mečmi
Materiál:
Postriebrený bronz
Opis medaile:
Okrúhla medaila s priemerom 36 mm. Na oboch stranách plastický dvojkríž s oválnym podkladom z lúčov. Medzi ramenami kríža sú tri lipové listy. Záves tvoria dva skrížené meče na vavrínovom venci. Medaila aj záves sú postriebrené.


Stuha:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 50 mm, široká 35 mm s pruhmi širokými 4 mm.


6.trieda – strieborná medaila
bez mečov
Materiál:
Postriebrený bronz
Opis medaile:
Okrúhla medaila s priemerom 36 mm. Na lícovej strane plastický dvojkríž s oválnym podkladom z lúčov. Medzi ramenami kríža sú tri lipové listy. Na rubovej strane nápis Za zásluhy. Nad nápisom tri lipové lístky obrátené nahor a pod ním rovnako tri, obrátené nadol. Záves tvorí doštička, na ktorej sú položené lipové lístky smerujúce od stredu k obom okrajom. Medaila aj záves sú postriebrené.
Stuha:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 50 mm, široká 35 mm s pruhmi širokými 4 mm.


7.trieda – bronzová medaila
s mečmi
Materiál:
bronz
Opis medaile:
Okrúhla medaila s priemerom 36 mm. Na oboch stranách plastický dvojkríž s oválnym podkladom z lúčov. Medzi ramenami kríža sú tri lipové listy. Záves tvoria dva skrížené meče na vavrínovom venci.
Stuha:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 50 mm, široká 35 mm s pruhmi širokými 4 mm.


7.trieda – bronzová medaila
bez mečov
Materiál:
bronz
Opis medaile:
Okrúhla medaila s priemerom 36 mm. Na lícovej strane plastický dvojkríž s oválnym podkladom z lúčov. Medzi ramenami kríža sú tri lipové listy. Na rubovej strane nápis Za zásluhy. Nad nápisom tri lipové lístky obrátené nahor a pod ním rovnako tri, obrátené nadol. Záves tvorí doštička, na ktorej sú položené lipové lístky smerujúce od stredu k obom okrajom.
Stuha:
Korálovo červená, hodvábna, s dvomi pruhmi žltej farby. Dlhá 50 mm, široká 35 mm s pruhmi širokými 4 mm.


Autorom vyznamenania VVK a VZK bol akademický sochár Fraňo Štefunko.


zdroj:
Kolektív autorov: Rády a vyznamenania Slovenskej republiky 1939-1945, Západoslovenské múzeum Trnava 1992, ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#253303Verze : 0
Systém udelovania Vojnových víťazných krížov (3.etapa):
Veľkokríž - význačným vojenským osobám
1.trieda - generálom 1.triedy
2.trieda - generálom 2.triedy
3.trieda - plukovníkom a starším podplukovníkom
4.trieda - mladším podplukovníkom a majorom
5.trieda - stotníkom, nadporučíkom a poručíkom
6.trieda - dôstojníckym zástupcom, ašpirantom, rotmajstrom a poddôstojníkom z povolania
7.trieda - desiatnikom, slobodníkom a strelníkom
Miniatúrky:
Skladajú sa z dvojdielnej kovovej kostričky, obšitej stuhou príslušnej triedy. Na stužke je zmenšenina orlíka, ktorý drží v pazúroch podľa triedy skrížené meče alebo tri prúty.
Pre triedy s medailami sú na stužke podľa triedy dva skrížené meče, alebo zmenšenina štátneho znaku medzi lipovými listami s nápisom Za zásluhy.
Miniatúrky na civilný oblek sa upínali pomocou matice.
Všichni členové Slovenského vojska kteří sloužili alespoň 4 roky byli vyznamenáni 14. března 1944 při výročí vzniku Slovenského štátu. Třídy byly různé podle hodnosti vyznamenaného. počet udělení
3.769 (437 Němci a 142 Rumuni)
zdroj:
Kolektív autorov: Rády a vyznamenania Slovenskej republiky 1939-1945, Západoslovenské múzeum Trnava 1992, ISBN 80-85556-02-2
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#253388Verze : 0
Název
Name
Velkokříž s meči
Big Cross with Swords
Veľkokríž s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.03.1943 Frank, Karl Hermann
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530215Verze : 0
MOD
Název
Name
Velkokříž
Big Cross
Veľkokríž
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Wecke, Walther
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530216Verze : 0
MOD
Název
Name
Válečný vítězný kříž I. třídy s hvězdou a meči
War Victory Cross 1st Class with Star and Swords
Vojenný víťazný kríž I. triedy s hviezdou a mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1944 Pulanich, Anton
DD.MM.1944 Turanec, Josef
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530217Verze : 0
MOD
Název
Name
Válečný vítězný kříž I. třídy s hvězdou
War Victory Cross 1st Class with Star
Vojenný víťazný kríž I. triedy s hviezdou
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530218Verze : 0
MOD
Název
Name
Válečný vítězný kříž II. třídy s meči
War Victory Cross 2nd Class with Swords
Vojenný víťazný kríž II. triedy s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530219Verze : 0
MOD
Název
Name
Válečný vítězný kříž II. třídy
War Victory Cross 2nd Class
Vojenný víťazný kríž II. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
14.03.1944 Černek, Ján
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530220Verze : 0
MOD
Název
Name
Válečný vítězný kříž III. třídy s meči
War Victory Cross 3rd Class with Swords
Vojenný víťazný kríž III. triedy s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1943 Pilfousek, Rudolf
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530221Verze : 0
MOD
Název
Name
Válečný vítězný kříž IV. třídy s meči
War Victory Cross 4th Class with Swords
Vojenný víťazný kríž IV. triedy s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
14.03.1944 Adamica, Anton
14.03.1944 Adamovský, Július
DD.MM.1944 Perko, Emil
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530223Verze : 0
MOD
Název
Name
Válečný vítězný kříž IV. třídy
War Victory Cross 4th Class
Vojenný víťazný kríž IV. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1943 Jurech, Štefan
14.03.1944 Kalina, Dezider
14.03.1944 Nosko, Július
14.03.1944 Trebichavský, Ivan
14.03.1944 Trnka, Július
14.03.1944 Tóth, Jozef
14.03.1944 Vesel, Miloš
14.03.1944 Vesel, Mirko
14.03.1944 - Vick, Anton
14.03.1944 Vogl, Jozef
14.03.1944 - Záborský, Július
15.03.1944 - Turzák, Martin
15.03.1944 Václav, Imrich
DD.MM.1944 Tlach, Jozef
DD.MM.RRRR Želinský, Štefan
Celkem : 15
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530224Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile válečného vítězného kříže V. třídy s meči
Medal of War Victory Cross 5th Class with Swords
Medaila vojenného víťazného kríža V. triedy s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
14.03.1944 Adamec, Karol
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530226Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile válečného vítězného kříže V. třídy
Medal of War Victory Cross 5th Class
Medaila vojenného víťazného kríža V. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
14.03.1944 Pridala, Michal
14.03.1944 Puškár, Juraj
15.03.1944 - Tvaroška, Jozef
15.03.1944 Šumichrast, Mikuláš
13.04.1944 Stanek, Ján Juraj
DD.MM.1944 Gurský, Jozef
DD.MM.1944 Haluzický, Ivan
DD.MM.1944 Kunic, Daniel
DD.MM.1944 Lipový, Ján
DD.MM.1944 Martinčok, Ján
DD.MM.1944 Páleníček, Jozef
DD.MM.1944 Režňák, Ján
DD.MM.1944 Wágner, František
DD.MM.1944 - Čakaný, Štefan
DD.MM.RRRR Matúšek, Anton
Celkem : 15
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530227Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile válečného vítězného kříže VI. třídy s meči
Medal of War Victory Cross 6th Class with Swords
Medaila vojenného víťazného kríža VI. triedy s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530228Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile válečného vítězného kříže VI. třídy
Medal of War Victory Cross 6th Class
Medaila vojenného víťazného kríža VI. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Hanovec, František
DD.MM.RRRR Kovárik, Izidor
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530229Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile válečného vítězného kříže VII. třídy s meči
Medal of War Victory Cross 7th Class with Swords
Medaila vojenného víťazného kríža VII. triedy s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530230Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile válečného vítězného kříže VII. třídy
Medal of War Victory Cross 7th Class
Medaila vojenného víťazného kríža VII. triedy
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#530231Verze : 0
MOD
Udělovací etuje.

Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#400548Verze : 0
MOD
O tomto mimořádně pěkném vyznamenání zde již bylo napsáno hodně a každý z nás (Vás) má jediněčnou možnost si problematiku řádu a vyznamenání Slovenského státu nstudovat. Snad právě, proto, si dovolím uvěřejnit dobovou fotografii gen. Turance (velitel Rychlé divize). Jistě každého bude nejvíce zajímat Rytířský kříž Železného kříže 1939, který má pan generál zavěšen na náhrdelní stuze. Na kapse má poněkud nepředpisově upevněn řád o kterém zde je řeč, ale mezi zajímaovsti si dovolím upozornit na polní čepici, které je po způsobu důstojníků bývalé Rakousko-Uherské armády doplněna, tak zvanými, "čepicovými odznaky". Z mé strany je to jen hold panu generálovi, který byl slušným chlapem i v době války.
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#354693Verze : 0
Protože jde o vzácné vyznamenání a zvláště originální etuje se často nevidí, přikládám o něco více fotografií než obvykle.


Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#400547Verze : 0
MOD
Diskuse
Here is my Cross, hope you like it. If anyone is interested,
it is for sale and I am looking forward to receive offers for this extremely rare award

URL : https://www.valka.cz/Valecny-vitezny-kriz-1943-1945-t50889#499699Verze : 0