Main Menu
User Menu

Zvědná peruť 6 [1937-1942]

Scouting Squadron 6 / VS-6

     
Název:
Name:
Zvědná peruť 6
Originální název:
Original Name:
Scouting Squadron 6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1937
Předchůdce:
Predecessor:
Zvědná peruť 8B
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1942
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letecká skupina Enterprise (CEAG)
Dislokace:
Deployed:
07.12.1941-10.03.1942 -, USS Enterprise (CV-6)
30.04.1942-26.05.1942 -, USS Enterprise (CV-6)
28.05.1942-13.06.1942 -, USS Enterprise (CV-6)

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-01.02.1942 Hopping, Hastead (Lieutenant Commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gallaher, Earl (Lieutenant)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Curtiss SBC-3 Helldiver
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Douglas SBD-2 Dauntless
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Douglas SBD-3 Dauntless
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.wings-aviation.ch
URL : https://www.valka.cz/Zvedna-perut-6-1937-1942-t50863#581732Verze : 0
MOD
(Založeno během linkování Enterprise a fotogalerie)


URL : https://www.valka.cz/Zvedna-perut-6-1937-1942-t50863#194835Verze : 0
MOD
Prieskumná peruť 6 (Scouting Six, VS-6)


V rokoch 1938-1942 väčšinou v podriadenosti Leteckej skupiny Enterprise (až na občasné krátke výnimky).


07.12.1941 bolo vo výzbroji Scouting Six (VS-6, prieskumná peruť 6) celkom 18 lietadiel - 10 x Douglas SBD-2 a 8 x SBD-3 Dauntless.


07.12.1941 sa lietadlá perute podieľali na prieskume oblasti medzi USS Enterprise a ostrovom Oahu s následným pristátim na NAS Pearl Harbour. Lietadlá sa zoskupili do formaćie o 06:15 hod meistneho času a nabrali kurz na NAS Barbers Point. Pri priblížení zachytili posádky lietadiel podozrivé kúdoyl dymu z oblasti základne a následne aj zmätenú rádiovú korešpondenciu o útoku. Pri priblížení k MCAS Ewa zbadali posádky aj prvé útočiace japonské lietadlá útočiace na letisko. V tomto čase obdržal veliteľ perute Lieutenant Commander H.L. Hopping (zároveň pilot lietadla 6-S-1) oficiálnu správu o japonskom útoku na Pearl Harbour. Peruť klesla na malú výšku a o 08:45 začala pristávať na ostrove Ford Island (NAS Pearl Harbour), práve počas druhého z troch japonských útokov. Peruť požadovala vyzbrojenie bombami a informácie o prebiehajúcom útoku a nové rozkazy, čo ale nebolo možné prostredníctvom spojovacích prostriedkov základne, ktore bolo následkom japonského útoku nefunkčné. Náhradné spojenie s miestnym velením (2. krídlo) zabezpečil veliteľ perute prostredníctvom spojovacích prostredkov svojho lietadla. Nakoľko velenie nemalo dostatočné informácie o pohybe japonských útočiacich síl, rozhodol sa veliteľ perute vykonať prieskum hláseného pohybu dvoch japonských lietadlových lodí z oblasti cca 25-40 míľ juhozápadne až západne od NAS Barbers Point. Na prieskum odštartovala 6-S-1 o 10:30 hod, pričom preskúmala oblasť cca 20 míľ západne, 20 míľ južne, ďalších 20 míľ západne, 20 míľ južne a nakoniec 60 míľ východne do návratu na letisko, ale japonské lode neboli objavené. Medzitým boli obdržané nové rozkazy z Enterprise, zahrňujúce, doplnenie palivo, dozbrojenie a zmenu formácie. Tieto rozkazy zachytilo lietadlo 6-S-7 ktoré hladkovalo s ďalšou trojicou vo vzduchu v okolí základne.
Veliteľ VS-6 pristá na základni o 11:45 hod a hlásil veliteľovi 2. krídla (ktorý prevzal velenie vzdušných síl v oblasti po výpadku spojenia) že zhruba 60 míľ južne a 100 míľ západne od NAS Barbers Point nie sú japonské plavidlá. Zároveň ho informoval o rozkazoch obdržaných z USS Enterprise.


Peruť obdržala rozkazy pokračovať v prieskume, ktorý rozšíriť na celú oblasť západne a južne od ostrova Oahu a napadnúť každé zistené nepriateľské plavidlo a lietadlo. Na túto misiu peruť odštartovala o 12:10 hod s celkom 9 lietadlami vyzbrojenými 500 librovými bombami. Protivník nebol objavený a tak sa lietadlá o 15:45 vrátili späť na základňu.


Počas bojov sa osádke lietadla 6-S-4 (Lieutenant C.D. DICKINSON Jr., USN, a MILLWE, William C., RM1c, USN) podarilo zostreliť jedno japonské lietadlo. Peruť stratila celkom 6 lietadiel, z toho 3 boli zostrelené:
6-S-4 - Bureau No. 4570
6-S-9 - Bureau No. 2158
6-S-14 - Bureau No. 4572
a ďalšie 3 lietadlá nezvestné:
6-S-3 - Bureau No. 2160
6-S-15 - Bureau No. 2159
6-S-16 - Bureau No. 4521 - Kauai
Ďalšie lietadlá boli poškodené paľbou guľometov, ale s výnimkou 6-S-2 ktorá kvôli oprave zostala v NAS Ford Island sú zvyšné letuschopné.


Piloti perute sa zároveň sťažovali na vlastnú PVO základní, ktoré bezhlavo pálili po všetkom vo vzduchu bez ohľadu na označenie a signály som vlastný letec.Zdroj: http://bluejacket.com/ww2_12-07-41_carriers.html
www.history.navy.mil
URL : https://www.valka.cz/Zvedna-perut-6-1937-1942-t50863#313368Verze : 0
MOD