Main Menu
User Menu

52. linkový stavební prapor [1961-1962]

52nd Line Construction Battalion

     
Název:
Name:
52. linkový stavební prapor
Originální název:
Original Name:
52. linkový stavební prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1962
Nástupce:
Successor:
52. kabelosměrný pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1962 Velitelství spojovacího vojska
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1962 Dašice, Jezdecká kasárna
Velitel:
Commander:
01.09.1961-01.09.1962
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1961-01.09.1962
Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1962 VÚ Dašice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (52. kabelosměrný pluk)
URL : https://www.valka.cz/52-linkovy-stavebni-prapor-1961-1962-t50852#408954Verze : 0
MOD