Main Menu
User Menu

74. pěší pluk [1951-1954]

74th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
74. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
74. pěší pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 74
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
74. střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.11.1954 12. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-31.10.1954 Karlovy Vary

Velitel:
Commander:
01.01.1951-01.11.1954 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1951-01.11.1954 1. pěší prapor
01.01.1951-01.11.1954 2. pěší prapor
01.01.1951-01.11.1954 3. pěší prapor
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1951-01.11.1954 Pěší pluk Bělocerkevský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 2071 Karlovy Vary
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 39
URL : https://www.valka.cz/74-pesi-pluk-1951-1954-t50836#405904Verze : 0
MOD
74. pěší pluk [1951-1954]


Velitelství pluku vzniklo 1. ledna 1951 přejmenováním z velitelství Pěšího pluku 74 [1947-1951]. Nacházelo se v Karlových Varech a podléhalo velitelství 12. pěší divise [1945-1954].
Pluk od svého vzniku užíval krycího označení VÚ 2071 a nesl čestný název „Bělocerkevský“.
Velitelství pluku bylo 1. listopadu 1954 přejmenováno na velitelství 74. střeleckého pluku [1954-1955].


Prameny:
VÚA Praha, fond 39
URL : https://www.valka.cz/74-pesi-pluk-1951-1954-t50836#194720Verze : 0
MOD