Main Menu
User Menu

31. pěší pluk [1951-1954]

31st Infantry Regiment

     
Název:
Name:
31. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
31. pěší pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 31
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
31. střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.11.1954 6. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-31.10.1954 Brno

Velitel:
Commander:
01.01.1951-01.11.1954 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1951-01.11.1954 1. pěší prapor
01.01.1951-01.11.1954 2. pěší prapor
01.01.1951-01.11.1954 3. pěší prapor
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1951-01.11.1954 Pěší pluk Československo-sovětského přátelství
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 4552
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 466
URL : https://www.valka.cz/31-pesi-pluk-1951-1954-t50830#405918Verze : 0
MOD
31. pěší pluk [1951-1954]


Velitelství pluku vzniklo 1. ledna 1951 přejmenováním z velitelství Pěšího pluku 31 [1945-1951]. Nacházelo se v Brně a podléhalo velitelství 6. pěší divise [1945-1954].
Pluk od svého vzniku užíval krycího označení VÚ 4552 a nesl čestný název „Československo-sovětského přátelství“.
Velitelství pluku bylo 1. listopadu 1954 přejmenováno na velitelství 31. střeleckého pluku [1954-1955].


Prameny:
VÚA Praha, fond 466
URL : https://www.valka.cz/31-pesi-pluk-1951-1954-t50830#194713Verze : 0
MOD