Main Menu
User Menu

12. pěší pluk [1950-1954]

12th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
12. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
12. pěší pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 12
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
12. střelecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1950-01.01.1951 9. divise /pěší/
01.01.1951-01.11.1954 9. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
01.12.1950-01.11.1954 Levice, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.11.1952-30.01.1954 Dzamko, Ivan (Major)
30.01.1954-DD.10.1954 Dzamko, Ivan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1950-DD.04.1951 Náhradní prapor pěšího pluku 12

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.12.1950-31.10.1954 Pluk Jána Kollára
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1950-31.10.1954 VÚ 9975 Levice
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond 1352
URL : https://www.valka.cz/12-pesi-pluk-1950-1954-t50820#404900Verze : 1
MOD
12. pěší pluk [1951-1954]


Velitelství pluku vzniklo 1. ledna 1951 přejmenováním z velitelství Pěšího pluku 12 [1945-1951]. Nacházelo se v Levicích a podléhalo velitelství 9. pěší divise [1945-1954].
Pluk od svého vzniku užíval krycího označení VÚ 9975 a nesl čestný název „Jána Kollára“.
Velitelství pluku bylo 1. listopadu 1954 přejmenováno na velitelství 12. střeleckého pluku [1954-1955].


Prameny:
VÚA Praha, fond 1352
URL : https://www.valka.cz/12-pesi-pluk-1950-1954-t50820#194699Verze : 0
MOD