Main Menu
User Menu

2. střelecká divize [1954-1958]

2nd Rifle Division

     
Název:
Name:
2. střelecká divize
Originální název:
Original Name:
2. střelecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
2. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
2. motostřelecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1956 2. střelecký sbor
01.10.1956-15.07.1958 1. vojenský okruh
15.07.1958-26.07.1958 1. armáda
26.07.1958-01.10.1958 4. armáda
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.10.1958 Sušice, ? /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-15.11.1955 Valenta, Karel (Generálmajor)
15.11.1955-27.12.1957 Kvapil, Oldřich (Plukovník)
27.12.1957-01.10.1958 Procházka, Stanislav (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
DD.MM.1957-30.09.1958 Rusov, Karel ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-09.05.1955 10. dělostřelecký pluk
01.11.1954-31.10.1955 2. chemická četa
01.11.1954-01.11.1955 2. protiletadlový oddíl
01.11.1954-01.11.1955 2. protitankový oddíl
01.11.1954-30.09.1958 2. průzkumná rota
01.11.1954-01.10.1958 2. raketometný oddíl
01.11.1954-08.05.1955 2. spojovací prapor
01.11.1954-30.09.1958 2. tankosamohybný pluk
01.11.1954-08.05.1955 2. ženijní prapor
01.11.1954-01.10.1958 20. dělostřelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 23. střelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 25. střelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 26. střelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 10. střelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 11. střelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 12. střelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 4. spojovací prapor
09.05.1955-30.09.1958 4. ženijní prapor
09.05.1955-30.09.1958 8. dělostřelecký pluk
01.11.1955-01.10.1958 2. protitankový dělostřelecký oddíl
01.11.1955-30.09.1958 2. četa chemické ochrany
01.11.1956-30.09.1958 2. protiletadlový dělostřelecký oddíl

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.11.1954-01.10.1958 Střelecká divize Slovenského národního povstání
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.10.1958 VÚ 7000 Sušice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00103 (2. střelecká divize)
URL : https://www.valka.cz/2-strelecka-divize-1954-1958-t50805#406536Verze : 0
MOD