Main Menu
User Menu

59. prapor směrových stanic [1955-1962]

59th Directional Stations Battalion

     
Název:
Name:
59. prapor směrových stanic
Originální název:
Original Name:
59. prapor směrových stanic
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1955
Předchůdce:
Predecessor:
59. rádiový prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1962
Nástupce:
Successor:
59. pluk směrových stanic
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1955-01.09.1962 Velitelství spojovacího vojska
Dislokace:
Deployed:
01.06.1955-25.09.1957 Zbiroh
25.09.1957-DD.MM.1961 Hradec Králové
DD.MM.1961-01.09.1962 Praha-Ruzyně

Velitel:
Commander:
01.06.1955-DD.MM.1957 Tamchyna, Václav
DD.MM.1957-DD.MM.1959 Dědina, Miroslav
DD.MM.1959-01.09.1962 Zinek, Zdeněk
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.06.1955-01.09.1962 1. rota směrových stanic velkých
01.06.1955-01.09.1962 2. rota směrových stanic středních
01.06.1955-01.09.1962 3. rota exploatační směrových stanic velkých
Poznámka:
Note:
01.06.1955-25.09.1957 VÚ 9967 Zbiroh
25.09.1957-DD.MM.1961 VÚ 9967 Hradec Králové
DD.MM.1961-01.09.1962 VÚ 9967 Praha-Ruzyně
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 59. prapor směrových stanic
URL : https://www.valka.cz/59-prapor-smerovych-stanic-1955-1962-t50761#408961Verze : 0
MOD
59. prapor směrových stanicVznik: 1. 6. 1955 reorganizací 59. radiového praporu


Krycí číslo: VÚ 9967


Dislokace:
1955 - 1957 Zbiroh
1957 - 1961 Hradec Králové
1961 - 1962 Praha - Ruzyně


Nadřízený stupeň: Velitelství spojovacího vojska


Velitelé:
1955 - 1957 pplk. Václav Tamchyna
1957 - 1959 kpt. Miroslav Dědina
1959 - 1962 kpt. Zdeněk Zinek


Podřízené jednotky:
1. rota směrových stanic velkých
2. rota směrových stanic středních
3. rota exploatační směrových stanic velkých


Zrušení: 31. 8. 1962 reorganizace na 59. pluk směrových stanic


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
www.vu9967.cz
archív autora
URL : https://www.valka.cz/59-prapor-smerovych-stanic-1955-1962-t50761#194546Verze : 0
MOD